Beanie neckvarmer and wrisvarmers crochet in pattern of squares  – Heklet lue hals og pulsvanter i mønster av trippelstaver- Beanie neckvarmer and wrisvarmers crochet in pattern of squares –

It’s always fun to crochet new accessories for the upcoming winter season. This time I have made a beanie, neckwarmer and wristwarmers in the same pattern.It is crocheted in one size.

Det er alltid morsomt å hekle seg nytt tilbehøret for den kommende vintersesongen. Denne gangen har jeg laget lue, hals og pulsvanter av det samme mønsteret. Jeg heklet at et utsøkt garn, Mini Alpakka fra Sandnes garn.

The pattern is for sale, email ninahokeli@gmail.com. Mønsteret tilgjengelig for salg ved å ta kontakt med meg på e-post ninahokeli@gmail.com.

Crochet neckwarmer in treble crochet also used as cap – Lang heklet hals som kan brukes som lue i stavmønster

A long neckwarmer is nice to have. If it is extra long, it can be pulled over the hoof so that it functions as both a hat and a scarf. You can crochet this as long as you want. Here I used Alpaca mix from Drops. I usede three nests of this yarn. En lang hals er kjekk å ha. Er den ekstra lang kan den dras over hodet slik at den fungerer som både lue og skjerf. Du kan hekle denne så lang som du måtte ønske.

The pattern is for sale, email ninahokeli@gmail.com. Mønsteret tilgjengelig for salg ved å ta kontakt med meg på e-post ninahokeli@gmail.com.