Crocheted shawl in hexagons and twelve corners – Heklet sjal i seks- og tolvkanter

I have got myself a new favorite yarn and this time I am testing out the mini version of the yarn. The yarn is called Mini Alpakka from Sandnes. This yarn has a very elegant expression.

The design here consists of hexagons and twelve sides. I chose crochet hook no. 3,0 for this in this design. It will then have a more airy expression. Now I love big shawls and this is an oversized size. The pattern starts at the bottom and can be crocheted in the desired size. This triangular shawl is 170 cm wide and 120 cm high. In addition, I chose to crochet fringes that are 30 cm long. For the size I chose, 7 skeins worked. And here is a picture of the triangle shawl:

Jeg har fått meg et nytt favoritt garn og denne gangen tester jeg ut miniversjonen av garnet. Garnet heter Mini Alpakka fra Sandnes. Dette garnet har et meget elegant uttrykk.

Designet her består av seks- og tolvkanter. Jeg valgte heklenål nr 3,0 til dette i dette designet. Det vil da får et mer luftig utrykk.

Nå elsker jeg store sjal og dette er av oversized størrelse. Mønsteret starter i bunnen og kan hekles i den størrelsen som ønskes. Dette trekantsjalet er 170 cm bredt og 120 cm høyt. I tillegg valgte jeg å hekle på frynser som er 30 cm lange. For den størrelsen jeg valgte gikk det med 8 nøster.

Og her et bilde av trekantsjalet:

The pattern is for sale, email ninahokeli@gmail.com. Mønsteret tilgjengelig for salg ved å ta kontakt med meg på e-post ninahokeli@gmail.com.

Shawl in flower and trible treble crochet – trekantsjal heklet i blomstermønster og trippelstaver

I got this beautiful yarn from a friend, it was bought at a market in Germany and has no label. It is possibly mostly cotton. I chose crochet hook no. 5.0 for this in this design. It will then have a more airy expression. The color is summery. Now I love big shawls and this is an oversized size. The pattern starts at the bottom and can be crocheted in the desired size. This triangular shawl is 180 cm wide and 112 cm high. In addition, I chose to crochet fringes that are 30 cm long. For the size I chose, 7 skeins worked. And here is a picture of the triangle shawl: here is a picture of the triangle shawl:

Dette flotte garnet har jeg fått av en venn, det er kjøpt på et marked i Tyskland og har ingen merkelapp. Det er muligens mest bomull. Jeg valgte heklenål nr 5,0 til dette i dette designet. Det vil da får et mer luftig utrykk. Fargen er sommerlig.

Nå elsker jeg store sjal og dette er av oversized størrelse. Mønsteret starter i bunnen og kan hekles i den størrelsen som ønskes. Dette trekantsjalet er 180 cm bredt og 112 cm høyt. I tillegg valgte jeg å hekle på frynser som er 30 cm lange. For den størrelsen jeg valgte gikk det med 7 nøster.

Og her et bilde av trekantsjalet:

The pattern is for sale, email ninahokeli@gmail.com. Mønsteret tilgjengelig for salg ved å ta kontakt med meg på e-post ninahokeli@gmail.com.

Crocheted shawl in pattern of picots Heklet sjal i brikker av picotmønster

I just love shawls and this is a new variant. I have used this pattern before, but the crochet is new. The yarn is a beautiful alpaca yarn, Alpaca mix and uni colour from Drops. And here’s a collage with a picture of the finished shawl:

Jeg bare elsker sjal og dette er en ny variant.Dette mønsteret har jeg brukt før, men sammenheklingen er ny. Garnet er et nydelig alpakka garm, Alpaca mix og uni colour from Drops. Her er et bilde av det ferdige sjalet:

The pattern is for sale, email ninahokeli@gmail.com. Mønsteret tilgjengelig for salg ved å ta kontakt med meg på e-post ninahokeli@gmail.com.

Shawl in flower like squares in trible treble crochet – Trekantsjal heklet blomstermønster lik kvadater i trippelstaver

This shawl is actually a previous design that I have changed. It is crocheted in triple rods which gives an elegant expression. It is a commissioned work for a colleague.

This time I crochet from one of my favorite yarns, Sandnes alpaca silk. In my opinion, this is a yarn for indoor use, but can also be used outdoors. Now I love large shawls and this is oversized. The pattern starts at the bottom and can be crocheted in the desired size.

This triangular shawl is 210 cm wide and 100 cm high. In addition, I chose to crochet on fringes that are 30 cm long. For the size I chose, it went with 8 nets.

Dette sjalet egentlig et tidligere design som jag har endret. Det er heklet i trippelstaver som gir et elegant utrykk. Det er et bestillingsverk til en kollega.

Denne gangen hekler jeg av et av mine favorittgarn, Sandnes alpakka silke. Etter min mening er dette et garn for innebruk, men kan også brukes utendørs. Nå elsker jeg store sjal og dette er av oversized størrelse. Mønsteret starter i bunnen og kan hekles i den størrelsen som ønskes.

Dette trekantsjalet er 210 cm bredt og 100 cm høyt. I tillegg valgte jeg å hekle på frynser som er 30 cm lange. For den størrelsen jeg valgte gikk det med 8 nøster.

Jeg brukte heklenål nr 4,0 som gir et luftig uttrykk.

Og her et bilde av trekantsjalet:

I used crochet hook no. 4.0 which gives an airy expression.

And here is a picture of the triangle shawl:

The pattern is for sale, email ninahokeli@gmail.com. Mønsteret tilgjengelig for salg ved å ta kontakt med meg på e-post ninahokeli@gmail.com.

Crocheted shawl in pattern of flower of doble treble and three squares of trible treble – Trekantsjal heklet i blomstermønster av luftmasker og dobbelstaver

This yarn is probably a couple of years since I bought it and this is probably a little different than what I have crocheted with before. The yarn contains only 3% wool and is great as an accessory in the summer. It is crocheted from scratch and can be crocheted as big as you really want.A while ago I made a scarf in trible treble with three different patterns. This time I play on two of these patterns in this shawl. It is crocheted from the bottom and can be crocheted as big as you really want. Dette garnet er et sikkert et par år siden jeg kjøpte og dette er nok litt annerledes enn det jeg har heklet med tidligere. Garnet inneholder kun 3% ull og er fint som tilbehør på sommeren. Det er heklet fra bunnen av og kan hekles så stort en egentlig ønsker.

Sjal gg

The pattern is for sale, email ninahokeli@gmail.com. Mønsteret tilgjengelig for salg ved å ta kontakt med meg på e-post ninahokeli@gmail.com.

Crocheted scarf insquares of octagons – Heklet skjerf i ruter av åttekanter

I don’t get enough of a scarf Short crochet when I used crochet hook size 5,5 The scarf measured 240 cm X 45 cm. Can also be used in other color combinations and sizes. I have chosen Dropsbigdelight, 4 nets And here’s a collage with a picture of the finished scarf:

Jeg får ikke nok av skjerf. Tok kort tid å hekle da jeg brukte heklenål nr 5,5. Skjerfet målte 240 cm høyt og 45 cm bredt. 4 nøster gikk med til sjalet. Garnet jeg benyttet er Drops bigdelight. Her er et bilde av det ferdige skjerfet:

 

Kollasj skjerf i åttekanter

The pattern is for sale, email ninahokeli@gmail.com.

Mønsteret er tilgjengelig for salg  ved å ta kontakt med meg på e-post ninahokeli@gmail.com.

 

 

 

Crocheted shawl in groupd of treble crochet – heklet sjal i stavgrupper

Another shawl is designed. I just love shawls. This time I used hook no 5,5 and there i a lot of space between the stitches. Drops big delight is the name of the yarn It went with 4 nests. The shawl measured 160cm X 100 cm. And here’s a collage with a picture of the finished shawl with wrist warmers:

Enda et sjal er designet. Jeg får ikke nok av sjal. Denne gangen bruker jeg heklenål nr 5,5 og det er stor avstand mellom stavene. Det hekles fra bunnen av og det kan derfor hekles så stor man selv ønsker. Garnet jeg benyttet er Drops big deligh. Det gikk med 4 nøster. Sjalet målte 100 cm høyt og 160 cm bredt. Her er et bilde av det ferdige sjalet med pulsvanter:

sjal i staver med pulsvanter

 

 

The pattern is for sale, email ninahokeli@gmail.com.

Mønsteret er tilgjengelig for salg  ved å ta kontakt med meg på e-post ninahokeli@gmail.com.

Crocheted shawl in loops of chain stitch with border -Heklet sjal i løkker av luftmasker med border

I just love shawls. This time I used hook no 5,5 and there i a lot of space between the stitches. That give an exciting expression. This is i little different from another shawl i have designed. Drops big delight is the name of the yarn It went with 2 nests and was crocheted one day. The shawl measured 160cm X 100 cm. And here’s a collage with a picture of the finished shawl:

Jeg bare elsker sjal. Jeg får ikke nok av sjal. Denne gangen bruker jeg heklenål nr 5,5 og det er stor avstand mellom maskene. Dette gir et spennende utrykk. Dette sjalet er litt annerledes enn det jeg designet for et par uker siden ved at det har flere border. Det hekles fra bunnen av og det kan derfor hekles så stor man selv ønsker. Garnet jeg benyttet er Drops big deligh. Det gikk med 2 nøster og ble heklet på en dag. Sjalet målte 100 cm høyt og 160 cm bredt. Her er et bilde av det ferdige sjalet:

photocollage_20203810276669 kollasj blått sjal

The pattern is for sale, email ninahokeli@gmail.com.

Mønsteret er tilgjengelig for salg  ved å ta kontakt med meg på e-post ninahokeli@gmail.com.

Trekantsjal heklet i blomstermønster med dobbeltstaver – Shawl crochet in flower pattern with double treble crochet

Nå er jeg for alvor inne i et modus hvor kreativiteten flommer over når det gjelder sjal. Dette mønsteret har jeg brukt i et rektangulært sjal tidligere. Her er en bilde av det ferdige sjalet:

I used the pattern in a rectangular shawl earlier.Here is a picture of the finished shawl.The yarn I used is Alpakka silk from Sandnes yarn. Here is a picture of the shawl:

BIlde grønt sjal

Mønsteret er tilgjengelig for salg  ved å ta kontakt med meg på e-post ninahokeli@gmail.com

The pattern is for sale, email ninahokeli@gmail.com

Trekantsjal heklet i stjernemønster heklet i fem farger – Shawl in pattern of star i five colors

Denne gangen har jeg brukt Ittens fargesirkel når designet mønsteret. For å finne en komplementære farger velger man en farge på motstående side av fargesirkelen. Det som skjer at disse fargene vil visuelt forsterke hverandre. Jeg bare elsker sjal. Det kan henge nede på skuldrene, som en cardigan eller som et skjerf. I denne har jeg på en måte laget mønster i mønster. Heklingen starter fra bunnen av og en kan hekle sjalet hvor stort man vil. Denne gangen har jeg valgt Alpakka silke fra Sandnes garn.

Og her et bilde av det ferdige sjalet:

This time I used Itten’s color circle when designing the pattern. To find a complementary color, choose a color on the opposite side of the color circle. What happens is that these colors will visually enhance each other.I just love the shawl. It can hang down your shoulders, like a cardigan or as a scarf. In this I have in a way made pattern in pattern. Crochet starts from scratch and you can crochet the shawl how big you want.I used crochet hook size 3.0. This time I have chosen Alpakka silke from Sandnes garn. The shawl measured 78 cm in height and 170 cm in widthAnd here’s a picture of the finished shawl:And here’s a picture of the finished shawl:

Bilde av sjal med mange farger

Mønsteret er tilgjengelig for salg  ved å ta kontakt med meg på e-post ninahokeli@gmail.com

The pattern is for sale, email ninahokeli@gmail.com