Crocheted shawl in groups of trible treble and bats – Heklet sjal stavgrupper og flaggermus

I just love the shawl. This time I used leftovers. It is summer and now I have used cotton yarnDrops big delight is the name of the yarn It went with 1 nests of every colour. Together 5 nets. 100% cotton 8/4. You also must have yarn to the frigles. The shawl measured 135cm X 74 cm. And here’s a collage with a picture of the finished shawl:

Jeg bare elsker sjal. Denne gangen har jeg brukt restegarn Det er jo sommer og nå har jeg brukt bomullsgarn. Denne gangen bruker jeg heklenål nr 3,0 og det er stor avstand mellom maskene. Dette gir et spennende utrykk. Garnet jeg benyttet er bomullsgarn fra Sørstrene Grene 100% bomull 8/4. Det gikk med 1 nøste av hver farge, tilsammen 5 nøster, pluss garn til frynser. Sjalet målte 75 cm høyt og 135 cm bredt.. Her er et bilde av det ferdige sjalet:

sjal i bomull

 

 

The pattern is for sale, email ninahokeli@gmail.com.

Mønsteret er tilgjengelig for salg  ved å ta kontakt med meg på e-post ninahokeli@gmail.com.

Crocheted tableplath in flower – Heklet duk i en blomst

I love making my own tablecloths. This cloth consists of a flower. The yarn I used is cotton yarn 12 4 It went with 4. It can be crocheted as big as you like. The cloth measured in diameter 80 cm. Here is a picture of the finished tablecloth:

Jeg elsker å lage mine egne duker. Denne duken består av en blomst. Garnet jeg benyttet er bomullsgarn 12 4 Det gikk med 4. Den kan hekles så stor man vil. Duken målte i diameter 80 cm. Her er et bilde av det ferdige duken:

Hvit rundt duk

The pattern is for sale, email ninahokeli@gmail.com.

Mønsteret er tilgjengelig for salg  ved å ta kontakt med meg på e-post ninahokeli@gmail.com.

Poncho crochet in triple treble crochet of flower – heklet poncho i blomstermønster av firedobbelt stolpestaver

Yes I just love poncho This time I will designed in pattern of flower in trible treble (US) I used 7 nets Baby garn merinoull from Trysil garn.. The poncho is crocheted from the neck down and can be as long as you want. Crochet this shawl from the bottom so it can be crocheted as big as you want. I used crochet hook size 3,0.And here’s a collage with a picture of the finished poncho:

Poncho er et plagg jeg bare elsker. Denne gangen lager jeg et mønster av poncho at et skjerf jeg har tidligere designet. Ponchoen blir heklet fra halsen og nedover og kan bli så lang som du ønsker Jeg har også valgt å bruke babygarn superwash fra trysil garn. Det gikk med 7 nøster. Ponchoen ble heklet med heklenål nr 3,0. Og her et bilde det ferdige ponchoen:

photocollage_hvit poncho

The pattern is for sale, email ninahokeli@gmail.com.

Mønsteret er tilgjengelig for salg  ved å ta kontakt med meg på e-post ninahokeli@gmail.com.

Tablecloth crochet in picots small and big squares – duk/løper heklet i picotmønster små og store brikker

I love to decorate with crochet tablecloth. In this pattern I have made tablecloth in a size where the sqoares are crocheted together. I also crocheted coasters. This time it is small and large squares that will form the basis of the tablecloth. It’s crocheted 64(8*8) big squares and 49 small spuares (7*7). I used cotton 12 4, it went with 7 nests and I used hook no 1,5. The table cloth meacured 85 X 85 cm., And here’s a collage with a picture of the finished tablecloth:

I dette mønsteret har jeg laget duk i en størrelse hvor brikkene er heklet sammen. Jeg har også heklet glassbrikker som har en annerledes siste runde. Dette gangen er det små og store brikker som skal danne grunnlag for duken. Det hekles 8*8=64 av de store brikkene og 7*7 =49 av de små brikkene. Denne gangen har jeg heklet med et tynt garn 12 4 i bomull Det gikk med 7 nøster og jeg brukte heklenål nr 1,5. Duken målte 85 * 85 cm. Her er et bilde av den ferdige duken:

Hvit duk hytta

 

The pattern is for sale, email ninahokeli@gmail.com.

Mønsteret er tilgjengelig for salg  ved å ta kontakt med meg på e-post ninahokeli@gmail.com.

 

Scarf crochet in triple treble crochet of flower – heklet skjerf i blomstermønster av firedobbelt staver

Yes I just love scarf, This time I will designed in pattern of flower in trible treble (US) I used 7 nets Baby garn merinoull from Trysil garn. This scarf measures 36 cm in width and 248 cm in height. Crochet this shawl from the bottom so it can be crocheted as big as you want. I used crochet hook size 3,0.And here’s a collage with a picture of the finished scarf:

Jeg er ekstremt glad i skjerf og denne gangen vil jeg kombinere et design i blomstermønster med staver med 4 kast. Jeg har også valgt å bruke babygarn superwash fra trysil garn. Det gikk med 7 nøster. Dette skjerfet målte 248 cm høyt og 36 cm bredt. I tillegg valgte jeg å hekle på frynser som er 30 cm lange. brukte 8 nøster av det flerfargede garnet og 4 farger av det ensfargede garnet. Skjerfet ble heklet med heklenål nr 3,0. Det er ikke noe i veien for å bruke en farge. Og her et bilde det ferdige skjerfet:

Kollasj blått skjerf

The pattern is for sale, email ninahokeli@gmail.com.

Mønsteret er tilgjengelig for salg  ved å ta kontakt med meg på e-post ninahokeli@gmail.com.

Ensfargede grytekluter heklet i viftemønster – ovenmittens in close scallops in one color

These ovenmittens designed I in 2016. Crochet pots are crochet fast, You are fine in the kitchen. I think these are nice gifts too. Just choose a color that suits the interior or just choose a color that is nice. These measured 22 x 22 cm.Here is a picture of the finished pieces and here you can see how the size and pattern appear:

Disse gryteklutene designet jeg i 2016. Heklede grytekluter er hekler du fort, De er fine på kjøkkenet. Jeg synes dette også er fine gaver. Det er bare velge en farge som passer til interiøret eller bare velge en farge som er fin. Disse målte 22 x 22 cm. Her er et bilde av de ferdige brikkene og her kan dere se hvordan størrelsen og mønsteret kommer frem:

Kollasj grå grytekluter

Du kan laste ned mønster her gratis.Grytekluter nr 2 Grytekluter heklet i viftemønster i en farge

Ovenmittens no 2 ovenmittens in close scallops in one color

 

Crocheted shawl in groups of flower – heklet sjal i firkanter av blomster

Another shawl is designed. I just love shawls. This time I used hook no 3,0 and there i a lot of space between the stitches. Drops Flora is the name of the yarn It went with 2 tes og black and blue og 1 nets of four athet colors. This time I used leftover yarn. The shawl measured 160cm X 100 cm. And here’s a collage with a picture of the finished shawl:

Enda et sjal er designet. Jeg bare elsker sjal. Nå har jeg benyttet restegarn. Må bare innrømme at jeg ikke er særlig flink til garnslanking. Denne gangen bruker jeg heklenål nr 3. Blomstene er satt sammen tilfeldig, men jeg har valgt å ikke ha to like farger inntil hverandre. Garnet jeg benyttet er Drops Flora. Det gikk med 2 nøster av svart og blå og 1 av de fire andre fargene. Sjalet målte 90 cm høyt og 180 cm bredt. Her er et bilde av det ferdige sjalet:

Kollasj sajl nr 33

The pattern is for sale, email ninahokeli@gmail.com.

Mønsteret er tilgjengelig for salg  ved å ta kontakt med meg på e-post ninahokeli@gmail.com.

 

Coasterts crochet in picots – glassbrikket heklet i picotmønster

Now I just crocheted a tablecloth in this pattern. And why not coasters. The recipe is not quite the tablecloth. The yarn I used i cotton 8 4 It went litle of a nests and I used hook no 2,5. The table cloth meacured 10cm, And here’s a collage with a picture of the finished costersh:

Nå har jeg akkurat heklet en løper i dette mønster. Og hvorfor ikke hekle glassbrikker. Oppskriften er ikke helt duken. Garnet jeg benyttet er Cotton 8 4 og er fra Søstrene grene. Det gikk med litt av et nøste og jeg brukte heklenål nr 2,5. Glassbrikken målte 10 cm i diameter. Her er et bilde av den glassbrikkene:

Kollasj brune glassbrikker

 

The pattern is for sale, email ninahokeli@gmail.com.

Mønsteret er tilgjengelig for salg  ved å ta kontakt med meg på e-post ninahokeli@gmail.com.

Duk/løper heklet i picotmønster – 18 Tablecloth crochet in picots

I love to decorate with crochet tablecloth. This is four squares that are crocheted together, but can crochet several The yarn I used i cotton 8 4 It went with 5 nests and I used hook no 2,5. The table cloth meacured 160cm X 37 cm., And here’s a collage with a picture of the finished table cloth:

Jeg elsker å innrede med heklede produkter, Denne gangen skal jeg ha en ny løper til salongbordet. Denne duken består av 4 firkanter som er heklet sammen. En kan hjerne hekle den mindre eller større. Garnet jeg benyttet er Cotton 8 4 og er fra Søstrene grene. Det gikk med 5 nøster og jeg brukte heklenål nr 2,5. Duken målte 160 cm lengden og 37 cm i bredden. Her er et bilde av den ferdige duken:

Kollasj brun duk

The pattern is for sale, email ninahokeli@gmail.com.

Mønsteret er tilgjengelig for salg  ved å ta kontakt med meg på e-post ninahokeli@gmail.com.

Heklet skjerf mønster av halve blomster – Scarf crochet in pattern og halv flower

I love scarfs. This time I design one I can used autumn, winter spring. half flowers give a nice effect. I crocheted with Drops alpaca mix, and I used 6 nest. Crochet the scarf as far as you want. I used crochet hook size 3.5.The scarf measured 32 cm in width and 238 cm in length. And here’s a collage with a picture of the finished scarf:

Dette skjerfet er designet for å bruke, høst, vinter og vår. Her har jeg designet halve blomster som gir en morsom effekt. Jeg har heklet med Drops alpaca mix og det gikk med 6 nøster. Det kan hekles så langt en måtte ønske. Mitt skjerf målte 32 cm i bredden og 238 cm i lengden. Jeg brukte heklenål nr 3,5. Og her en kollasj med bilde av det ferdige skjerfet:

Skjerf nr 19

The pattern is for sale, email ninahokeli@gmail.com.

Mønsteret er tilgjengelig for salg  ved å ta kontakt med meg på e-post ninahokeli@gmail.com.