Crocheted gloves in close scallops – Heklede vanter i tett skjellmønster

I have never crocheted cloves before and once must be the first. These are crocheted in a pattern of close scallops . The pattern is tight and it fits cloves. Here is a collage of the finished cloves:

Jeg har aldri heklet vanter før og en gang må bli den første. Disse er heklet i tett skjellmønster. Mønsteret et tett og det passer til vanter:

The pattern is for sale, email ninahokeli@gmail.com. Mønsteret tilgjengelig for salg ved å ta kontakt med meg på e-post ninahokeli@gmail.com.