Crochet beanie pattern of starbust of 5 trible treble – Heklet lue i stjerneskudd av 5 staver

The yarn is thick and the hat is crocheted quickly- The hat was crocheted in two different yarns Drops gid deligt and Trysil ariblow. I used hook no 5 And here is a picture of the finished beanie:

Denne luen er heklet i et møsnter av stjerneskudd med kun 5 staver. Garnet er tykt og luen  blir heklet fort- Luen ble heklet i to ulike garn Drops gid deligth og Trysil ariblow. Her et en kollasj av den ferdige luen: 

 The pattern is for sale, email ninahokeli@gmail.com. Mønsteret tilgjengelig for salg ved å ta kontakt med meg på e-post ninahokeli@gmail.com.

Crochet beanie pattern of starburst 9 tr – Heklet lue i stjerneskudd av 9 staver

It’s always nice to have more hats. This hat is made of slightly thinner yarn and has a more elegant look. This is crocheted in the yarn with crochet hook size 3.0 mm. I have crocheted the hat in Drops Flora, and it went with 2 s of this yarn. And here is a picture of the finished beanie:

Det er alltid fint med flere luer. Denne luen er av litt tynnere garn og får en mer elegant utrykk. Denne er heklet i garnet med heklenål nr 3,0. Jeg har heklet luen i Drops Flora, og det gikk med 2 nøster av dette garnet.  Her er et bilde av den ferdige luen.

Lilla lue

The pattern is for sale, email ninahokeli@gmail.com. Mønsteret tilgjengelig for salg ved å ta kontakt med meg på e-post ninahokeli@gmail.com.

Crocheted mittens in treble crochet and squares – Votter heklet i staver og firkanter

Now that it’s still winter These mittens are crocheted in Flora from Drops. It went with 2 nets  of this yarn. The squares are sewn on the outside so that the mittens are warmer. I used crochet hook size 3.0 mm. And here is a collage with a picture of the finished mittens:

Nå som det fortsatt er vinter Disse vottene er heklet i Flora fra Drops. Det gikk med 2 nøster av dette garnet. Rutene er sydd på utenpå slik at vottene blir varmere. .Jeg brukte heklenål nr 3,0. Og her en kollasj med bilde av det ferdige vottene:

The pattern is for sale, email ninahokeli@gmail.com. Mønsteret tilgjengelig for salg ved å ta kontakt med meg på e-post ninahokeli@gmail.com.

Crochet beanie in pattern of petral – heklet lue i mønster av kronblader

In the middle of winter, a new beanie is delicious. This beanie is designed with a twist of a petral pattern. I have crocheted the hat in two different yarns, Gomitolo and Air Blow from Trysilgarn. And here is a picture of the finished beanie:

Nå som det er 11 kuldergrader er det fristende å designe lue. Denne er heklet i garnet med heklenål nr 5,0. Jeg har heklet luen i to ulike garn, Gomitolo og Air Blow fra Trysilgarn.

Her er et bilde av den ferdige luen.

The pattern is for sale, email ninahokeli@gmail.com. Mønsteret tilgjengelig for salg ved å ta kontakt med meg på e-post ninahokeli@gmail.com.

Crocheted scarf of three squares off trible treble – Heklet skjerf ruter av firedobbelt staver

I do not get enough of scarves. This scarf is crocheted with squares of three different patterns. I used crochet hook size 5, 0 The scarf measured 250 cm X 44 cm. Can also be used in other color combinations and sizes. I have chosen er Gomitolo Molto, 2 nets.  And here’s a collage with a picture of the finished scarf:Jeg får ikke nok av skjerf. Dette skjerfet er heklet med ruter av tre uilke mønsker: Brukte heklenål nr 5,0. Skjerfet målte 250 cm høyt og 44 cm bredt. Garnet jeg benyttet er Gomitolo Molto. Det gikk med 2 nøster. Her er et bilde av det ferdige skjerfet:

The pattern is for sale, email ninahokeli@gmail.com. Mønsteret tilgjengelig for salg ved å ta kontakt med meg på e-post ninahokeli@gmail.com.

Tablecloth crochet in filetcrochet double treble in mirror Heklet løper filethekling i dobbelstaver i speilvedt mønster

I just love filetcrochet. This time I have used double treble (tdr) . This time here I crocheted a tablecloth for a long table that I will have at christmas.Here is a picture of the runner and you can see here how the size and pattern come out:

Jeg bare elsker filethekling. Denne gangen har jeg benyttet dobbletstaver. Denne gangen har jeg endret litt på mønsteret og heklet det speilvendt. Her et bilde av de løperen og dere kan her se hvordan størrelsen og mønsteret kommer frem:

The pattern is for sale, email ninahokeli@gmail.com. Mønsteret tilgjengelig for salg ved å ta kontakt med meg på e-post ninahokeli@gmail.com.

Chrocheded Christmas socks – heklede julestrømper

I crocheted sow socks for children a little more than a year ago. And this is the starting point for this recipe. The Christmas socks can be hung on a Christmas tree or placed on decorations to the plate. I used Cotton 12 4 from Trysil There were 1 nests of this yarn. The sock measured 18 cm. I used crochet hook size 1,5.And here’s a picture of the finished sock:

Jeg heklet soen sokker til barn for litt mer enn et år siden. Og det det dette som er utgangspunktet for denne oppskriften. Julesokkene kan henges på juletre eller legges på pynt å tallerken. Garnet jeg brukte er Trysil 12 4 og det gikk lite garn. Sokken målte 18 cm.Jeg brukte heklenål nr 1,5. Og her et bilde av det ferdige sokken:

The pattern is for sale, email ninahokeli@gmail.com. Mønstetet tilgjengelig for salg ved å ta kontakt med meg på e-post ninahokeli@gmail.com.

 

Crocheted Mandala – Heklet mandala

I have never crocheted a mandala before, and once must be the first. I designed this four months ago, and I did not know what to use it for. Now I found out that I could use this design for Christmas decorations. The design has changed a bit. Here is a picture of the mandala:

Jeg har aldri heklet mandala før, og en gang må jo bli den første. Denne designet jeg for fire måneder siden, og jeg visste ikke hva jeg skulle bruke den til. Nå fant jeg ut at jeg kunne bruke dette designet til julepynt. Designet er litt forandret. Her er et bilde av mandalaen:

The pattern is for sale, email ninahokeli@gmail.com. Mønstetet tilgjengelig for salg ved å ta kontakt med meg på e-post ninahokeli@gmail.com.

Tablecloth crochet in filetcrochet double treble – Heklet løper filethekling i dobbelstaver

I just love filetcrochet. This time I have used double treble (tdr) . This time here I crocheted a tablecloth for a long table that I will have at the cottage  Here is a picture of the runner and you can see here how the size and pattern come out:

Jeg bare elsker filethekling. Denne gangen har jeg benyttet dobbletstaver. Denne gangen her jeg heklet en duk til et langbord som jeg skal ha på hytta Her et bilde av de løperen og dere kan her se hvordan størrelsen og mønsteret kommer frem:’

Shawl in pattern of sqares in two sizes – Trekantsjal heklet i firkanter med små blomster

I just love the shawl. It can hang down your shoulders, like a cardigan or as a scarf. In this I have in a way made pattern in pattern. Crochet starts from scratch and you can crochet the shawl how big you want.I used crochet hook size 3.0. This time I have chosen yarn in wool from Søstrene Grene. The shawl measured 100 cm in height and 195 cm in width.  Here, the starting point for the design is each a single star pattern that I have designed previously and new rounds have been added. The little ones are crocheted in between. In addition, I have used Itten’s color circle when choosing colors, where orange is complementary to blue.

Jeg bare elsker sjal. Det kan henge nede på skuldrene, som en cardigan eller som et skjerf. I denne har jeg på en måte laget mønster i mønster. Heklingen starter fra bunnen av og en kan hekle sjalet hvor stort man vil. Denne gangen har jeg valgt Ullgarn fra Søsterene Grene Jeg brukte heklenål nr 3,0. Sjalet målte 100 cm i høyden og 190 cm bredden. Her har utgangspunktet for designet hvert et enkelt stjernemønster som jeg har designet tidligere og nye runder er lagt til. De små er heklet imellom for å gjøre. Sjalet blir tettere. I tillegg har jeg brukt Ittens fargesirkel ved valg av farger, hvor orasje er komplmentær til blå.

Here is a picture of the finished shawl:

The pattern is for sale, email ninahokeli@gmail.com. Mønstetet tilgjengelig for salg ved å ta kontakt med meg på e-post ninahokeli@gmail.com.