Tablecloth in pattern of arch-ch and treble crochet – Heklet duk i mønster av luftmaskerader og stavgrupper

This time I want a tablecloth for my dining table. The designs here are squares that are crocheted together in the last row. I used crochet hook size 2,5 The tablecloth measured 210 cm X 39 cm. One nets is enough for 3 squares. I have chosen cotton yarn form Søstrene Grene And here’s a collage with a picture of the finished tablecloth:

Denne gangen ønsker jeg en duk til mitt spisebord. Designet her er firkanter som i siste rad hekles sammen. Jeg brukte heklenål nr 2,5. Duken kan hekles så  stor man ønsker. Et nøste er nok til 3 firkanter. Min duk målte  210 cm langt og 39 cm bredt. Garnet jeg benyttet er bomullsgarn fra Søstrene Grene. Her er et bilde av det ferdige duken:

The pattern is for sale, email ninahokeli@gmail.com. Mønsteret tilgjengelig for salg ved å ta kontakt med meg på e-post ninahokeli@gmail.com.

Tablecloth crochet in filetcrochet double treble – Heklet løper filethekling i dobbelstaver

I just love filetcrochet. This time I have used double treble (tdr) . This time here I crocheted a tablecloth for a long table that I will have at the cottage  Here is a picture of the runner and you can see here how the size and pattern come out:

Jeg bare elsker filethekling. Denne gangen har jeg benyttet dobbletstaver. Denne gangen her jeg heklet en duk til et langbord som jeg skal ha på hytta Her et bilde av de løperen og dere kan her se hvordan størrelsen og mønsteret kommer frem:’

Tablecloth crochet in picots small and big squares – duk/løper heklet i picotmønster små og store brikker

I love to decorate with crochet tablecloth. In this pattern I have made tablecloth in a size where the sqoares are crocheted together. I also crocheted coasters. This time it is small and large squares that will form the basis of the tablecloth. It’s crocheted 64(8*8) big squares and 49 small spuares (7*7). I used cotton 12 4, it went with 7 nests and I used hook no 1,5. The table cloth meacured 85 X 85 cm., And here’s a collage with a picture of the finished tablecloth:

I dette mønsteret har jeg laget duk i en størrelse hvor brikkene er heklet sammen. Jeg har også heklet glassbrikker som har en annerledes siste runde. Dette gangen er det små og store brikker som skal danne grunnlag for duken. Det hekles 8*8=64 av de store brikkene og 7*7 =49 av de små brikkene. Denne gangen har jeg heklet med et tynt garn 12 4 i bomull Det gikk med 7 nøster og jeg brukte heklenål nr 1,5. Duken målte 85 * 85 cm. Her er et bilde av den ferdige duken:

Hvit duk hytta

 

The pattern is for sale, email ninahokeli@gmail.com.

Mønsteret er tilgjengelig for salg  ved å ta kontakt med meg på e-post ninahokeli@gmail.com.

 

Duk/løper heklet i picotmønster – 18 Tablecloth crochet in picots

I love to decorate with crochet tablecloth. This is four squares that are crocheted together, but can crochet several The yarn I used i cotton 8 4 It went with 5 nests and I used hook no 2,5. The table cloth meacured 160cm X 37 cm., And here’s a collage with a picture of the finished table cloth:

Jeg elsker å innrede med heklede produkter, Denne gangen skal jeg ha en ny løper til salongbordet. Denne duken består av 4 firkanter som er heklet sammen. En kan hjerne hekle den mindre eller større. Garnet jeg benyttet er Cotton 8 4 og er fra Søstrene grene. Det gikk med 5 nøster og jeg brukte heklenål nr 2,5. Duken målte 160 cm lengden og 37 cm i bredden. Her er et bilde av den ferdige duken:

Kollasj brun duk

The pattern is for sale, email ninahokeli@gmail.com.

Mønsteret er tilgjengelig for salg  ved å ta kontakt med meg på e-post ninahokeli@gmail.com.

Heklet spisebrikke eller liten duk i juletremønster

Nå som det snart er jul har jeg flere prosjekter på gang. Jeg har to små bord i teak og til disse passer det med små duker heklet i et tynt garn. Disse brikkene har jeg heklet flere av og de vil jeg også bruke til spisebrikke. Dette mønsteret minner meg egentlig om et juletre. Jeg har tidligere designet et selskapssjal i dette mønsteret. Disse kan selvfølgelig hekles i andre farger.

Her er et bilde av brikken brukt som duk:

dsc01061

Og her er et bilde av brikken brukt som spisebrikke:

DSC01064.JPG

Mønsteret jeg benytter får over kun fire rader her har jeg tegnet mønsteret:

IMG_0473 (1)

Disse brikkene måler 40 x 31 cm. Jeg brukte 1 nøste pr brikke. Garnet jeg benyttet var 12/4 heklegarn fra Trysilkjøpt på Europris. Jeg brukte heklenål nr 1,5.

Selve mønsteret begynte med 10 rapporter. Masketallet er delelig med 15. Jeg heklet mønsteret 16 ganger i høyden.

Selve heklingen:

Første rad: Se på tegningen Det startes fra høyre og det hekles 10 rapporter. Jeg la opp 130 luftmasker Startet med å hekle 3 staver i den 4 luftmasken fra nålen., 1 luftmaske, hoppet over fire luftmasker og heklet 2 staver i de 2 neste luftmaskene, 1 luftmaske og hoppet over 4 luftmasker og heklet 4 staver i den samme luftmasken. Da er rapport ferdig * Heklet 4 staver i den neste luftmasken, 1 luftmaske, hoppet over 4 luftmasker og heklet 2 staver i de 2 neste luftmaskene, 1 luftmaske og hoppet over 4 luftmasker og heklet 4 staver i den neste luftmasken. * Gjentok dette 8 ganger

Slik ser arbeidet ut når første rad ble heklet:

dsc01057

Andre rad: Snudde arbeidet og startet med 3 luftmasker (1 stav) og heklet 2 staver i den samme masken, 1 luftmaske, 1 stav i den første luftmaskebue fra forrige rad, 2 luftmasker, 1 stav i neste luftmaskebue, 1 luftmaske og 3 staver i den fjerde og siste staven. * heklet 3 staver i den første staven i stavgruppen, heklet 1 luftmaske, 1 stav i den første luftmaskebue fra forrige rad, 2 luftmasker, 1 stav i neste luftmaskebue, 1 luftmaske og 3 staver i den fjerde og siste staven. * Gjentok dette 8 ganger.

Slik ser arbeidet midt i andre rad:

DSC01058.JPG

Tre rad: Startet med å hekle 1 stave i den 4 luftmasken fra nålen, 1 luftmaske, heklet 1 stav

første luftmaskebuen, heklet 1 luftmaske og heklet 2 staver i den neste luftmaskebuen, 1 luftmaske og heklet 1 stav i den neste luftmaskebuen, 1 luftmaske og 1 staven i den siste stavgruppen. Da er rapport ferdig. * Heklet 2 staver i den staven , 1 luftmaske, 1 stav i den neste luftmaskebuen, 1 luftmaske og 2 staver i den neste luftmaskebuen, 1 luftmaske og 1 stav i den neste luftmaskebuen, 1 luftmaske og 2 staver i den siste stavgruppen * Gjentok dette 8 ganger

Slik ser arbeidet midt i tredje rad:

DSC01059.JPG

Fjerde rad: Snudde arbeidet. * Heklet 3 luftmasker (1 stav), 1 luftmaske, 1 stav i den første luftmaskebue fra forrige rad to ganger, 2 luftmasker, 1 stav i neste luftmaskebue og 1 luftmaske to ganger, og 1 stav i den siste staven i stavgruppen * Gjentok dette 9 ganger.

Slik ser arbeidet midt i fjerde rad:

DSC01060.JPG

Her er resultatet før jeg heklet på kanten rundt:

DSC01065.JPG

Kant rundt: Her heklet en kant bestående av en rad med fastmasker. Jeg heklet 5 fastmasker i hjørnet.

Jeg presset duken eller spisebrikken slik at det heklede mønsteret kom pent frem.

Heklet løper i irismønster kombinert med enkle staver

Som heklenerd for jeg ikke nok av duker. Nå har jeg en stund ønsket med en duk på en hvit kommode jeg har i gangen. Her på denne kommoden har jeg en del blå keramikk stående. Jeg har jeg svart og blått som temafarge i gangen og fargevalget var dermed helt klart, en nydelig mellomblå farge.

Dette mønsteret kan jeg designet med å sette opp med to ulike elementer annenhver gang for å få en morsom effekt.

For å finne ut hvor stor duken skulle være tok jeg utgangspunkt i min kommode som måler 108 x 50 cm. Min ferdige duk målte 90 x 40 cm inkludert kant rundt.

Her et bilde av den ferdige duken og her kan dere se hvordan størrelsen og mønsteret kommer frem:

PhotoGrid_1462119046172

 

Garnet jeg benyttet var Cotton yarn fra Søsterene Grene. Jeg har heklet en duk i dette garnet før og det egner seg glimrende til interiørprodukter. Det gikk med 5 nøster til denne duken og jeg brukte heklenål nr. 2,5.

Selve heklingen: Her er heklingen basert på to typer mønster. Det ene er irismønster og det andre er staver kombinert med luftmasker.

Mønsteret går opp i 8 og jeg heklet 12 rapporter som betyr at duken består av 96 masker pluss 1 i starten.

Her har jeg jeg tegnet mønsteret. Dette gjentas:

DSC_0967

Jeg la opp 97 luftmasker.

Første rad startet jeg med å hekle 3 luftmasker og hekle 96 staver i hver av luftmaskene fra forrige rad. Dette er bunnen og i starten av duken.

Andre rad: Heklet først 1 stav, heklet 1 luftmaske og hoppet over 1 luftmaske fra forrige rad. Dette gjentok jeg hele raden.

Tredje rad: Heklet som første rad.

Fjerde rad: Heklet som andre rad.

Femte rad: Heklet som første rad.

Her er et bilde som viser duken etter fem rader:

DSC_0929

Sjette rad Hekler 3 luftmasker. Hoppet over 2 staver fra forrige rad og heklet 2 staver i neste luftmaske. Heklet 1 luftmaske. Heklet 2 nye stave i den samme luftmasken fra forrige rad. *Hoppet over 3 staver fra forrige rad, heklet 2 staver i neste stav, 1 luftmaske, 2 nye staver i samme stav fra forrige rad. * Dette gjentok jeg 22 ganger og avsluttet med 1 stav i den siste staven fra forrige rad.

Syvende rad: Heklet 3 luftmasker. * Heklet 2 staver, 1 luftmaske og 2 nye staver i midten av de 4 stavene fra forrige rad. * Dette gjentok jeg 23 ganger. Avsluttet med 1 stav i den siste staven fra forrige rad.

Åttende og niende rad: Heklet som syvende rad.

Tiende rad: Startet med å hekle to luftmasker. * Der etter heklet jeg 1 fastmaste i mellomrommet mellom 2 staver fra forrige rad og 3 luftmasker. * Dette gjentok jeg 23 ganger. Avsluttet med 2 luftmasker og 1 fastmaske i den siste staven fra forrige rad.

Slik ser duken ut etter tiende rad:

DSC_0930

Ellevte rad: Startet med 3 luftmasker, 2 staver i luftmaskebuen fra forrige rad. * Heklet 1 stav fastmasken fra forrige rad og 3 staver i luftmaskebuen fra forrige rad. * Gjentok dette 22 ganger og avsluttet med en stav.

Gjentok radene to til elleve og avsluttet med radene to til fem.

Der etter fortsatte jeg og heklet frem og tilbake, til mønsteret er ferdig. Jeg gjentok mønster 12 ganger, og avsluttet med rutenettet bestående av 5 ruterader. Avsluttet med en rad med bare tomme ruter. Dette er nødvendig for at resultatet skal bli pent. Når jeg skulle starte med en ny tråd gjorde jeg det alltid i begynnelsen av en rad. Dette gjør jo et penere resultat samtidig blir det ingen tråder å feste.

Kant rundt: Første runde heklet jeg to rader med fastmasker. Passer samtidig på å hekle inn de løse trådene, slik at det ikke blir noen å feste til slutt.

Her er et bilde av den ferdige duken:

DSC_0959

 

 

 

 

Heklede brikker (duker) til små bord i påskegul farge

Jeg har jo allerede heklet en påskeduk, men hvem har sagt at jeg bare skal ha en heklet duk. Jeg har to små bord i teak som jeg har arvet og disse bordene skriker etter nye duker. Siden det nå er påske og jeg har noen nøster med Solberg Garn Fiol igjen har jeg heklet to brikker som passer til hvert sitt bord. Det ble et lite nøste igjen jeg benyttet til å hekle tre små brikker til å ha under et glass eller kaffekopp.

Hver rute målte 7 x 7 cm. Det er bare å tilpasse størrelsen med antall ruter slik at duken blir liggende pent på bordet. Jeg heklet sammen rutene i den siste runden.

Det ene bordet er rundt og da valgte jeg å hekle brikker i kvadratisk rutenett, dvs fire ganger fire ruter. Det andre er et konsollbord og av en avlang type og dette heklet jeg brikker sammen som besto av fire ganger syv ruter.

Det er ingenting i veien for å bruke dette mønsteret på andre formål. Andre farger kan også benyttes. En av fordelen med å hekle selv er at jeg får tilpasset duken akkurat den størrelsen jeg selv ønsker.

Her et bilde av de to ferdige brikker liggende på bordet og brikkene og dere kan her se hvordan størrelsen og mønsteret kommer frem:

 

PhotoGrid_1458456914758

Garnet jeg benyttet er Solberg fiol og består av 100 % bomull. Det gikk med 5 nøster til disse to dukene, og til tre små brikker.  Jeg jeg brukte heklenål nr. 1,75.

Selve heklingen

Første runde: Heklet 7 luftmasker som jeg tilslutt heklet sammen med en kjedemaske.

Andre runde: Heklet først 4 luftmasker som tilsvarte en stav. Der etter 1 stav om ringen og 1 luftmaske. Dette gjentok jeg til at det var 12 staver med 1 luftmaske mellom hver. Avsluttet med en kjedemaske.

Slik ser resultatet etter andre runde:

DSC_0602

 

 

Tredje runde: Her heklet jeg tre staver i hver av de 12 gruppene med staver med 3 luftmasker i mellom. Hver stavgruppe bestod av tre staver som ble heklet sammen i en maske. Avsluttet med en kjedemaske. Slik ser resultatet etter tredje runde:

DSC_0608

Fjerde runde: Her heklet en kjedemaske om første luftmaskebue. Der etter heklet jeg 5 luftmasker, en fastmaske i neste luftmaskebue. Gjentok dette slik at det ble 12 luftmaskebuer. Avsluttet med en kjedemaske. Slik ser resultatet etter fjerde runde:

DSC_0609

Femte runde: Her heklet jeg en kjedemaske om første luftmaskebue, en luftmaske, en fastmaske om neste luftmaskebue, fem luftmasker, em fastmaske om neste luftmaskebue, en luftmaske, fem staver om neste luftmaskebue, tre luftmasker og fem staver i samme luftmaskebue, en luftmaske, og en fastmaske i neste luftmaskebue. Jeg gjentok dette tre ganger. Avsluttet med en kjedemaske. Slik ser resultatet etter femte runde:

 

DSC_0610

Sjette runde: Her heklet jeg kjedemasker til midten av første luftmaskebue. Heklet 3 luftmasker, en fastmaske om luftmaskebuen fra forrige rad, 3 luftmasker, 1 fastmaske rett før stavgruppen fra forrige rad. 5 luftmasker, en fastmaske hjørneluftmaskebuen. 3 luftmasker, 1 fastmaske i den samme hjørneluftmaskebuen og 5 luftmasker og en fastmaske etter stavgruppen fra forrige rad. Dette gjentok jeg tre ganger.

DSC_0611

 

Jeg heklet den siste raden sammen ved å lage et kast med tråden i hvert hjørne og i midten fastmasken som er midt mellom de 2 luftmaskebuene som har 3 luftmasker imellom seg. Se bilde:

DSC_0630

 

Her er et bilde av den ferdige brikken som består av fire ganger fire ruter:

DSC_0632

 

 

Heklet juleduk i mønster med broer

Nå som det snart er jul, har jeg lyst til å fornye det nye salongbordet med mitt med en ny duk. For meg skal en juleduk være rød. Det er ingenting i veien for å bruke dette mønsteret i andre farger.

Jeg valgte med hvite salongbordet mitt fra IKEA som utgangspunkt for størrelsen på duken. Jeg ville at duken skulle være litt bred, samtidig som den skulle gå ned på hver langside. Det er selvfølgelig ingenting i veien for å hekle andre størrelser.

Mønsteret som jeg heklet etter har jeg aldri brukt før og det heter mønster med broer. Det består av fastmasker, trippelstaver, dobbeltstaver, staver og luftmasker.

Mønsteret er slik jeg ser det veldig anvendelig. Mulig jeg skal lage spisebrikker eller putetrekk av dette mønsteret. Det er ikke helt tett og når dette brukes i en duk er det jo egentlig bare sjarmerende at fargen fra bordet synes gjennom duken.

Jeg målte bordet på forhånd og fant ut at duken kunne skulle måle 40 cm i bredden Jeg ønsket at duken skulle gå 5-10 cm ned på hver side slik at duken til slutt målte 143 cm.

Her et bilde av den ferdige duken liggende på bordet og dere kan her se hvordan størrelsen og mønsteret kommer frem:

 

PhotoGrid_1450023074850

Jeg slet litt med å finne rødfarge og valget falt til slutt på Heklegarn 12/4 fra Europris. Dette er litt tynt og består av 100 % bomull. Angret litt på garnvalget da det tar lang tid å hekle ferdig noe med så tynt garn. Dette garnet har jeg ikke benyttet før. Jeg jeg brukte heklenål nr. 1,5.

Selve heklingen: Her er heklingen basert på mønster med broer og som nevnt tidligere består det av fastmasker, trippelstaver, dobbeltstaver og luftmasker. Mønsteret er delelig med 8 og jeg har i min duk heklet 15 rapporter.

Her har jeg tegnet mønsteret hvor et kors betyr stav, kors med to streker betyr dobbeltstav, kors med tre streker betyr trippestav og en liggende sirkel betyr luftmaske og en liten t betyr fastmaske:

DSC00276

 

 

Jeg la opp 122 luftmasker.

Første rad: Jeg heklet en fastmaske i den 3. luftmaske fra nålen og en fastmaske i neste luftmaske. Der etter heklet jeg 5 luftmasker, hoppet over 3 luftmasker og heklet 1 fastmaske i hver av de 5 neste luftmasker. Dette gjentok jeg 13 ganger. Avsluttet med 1 fastmaske i hver av de tre siste luftmaskene.

Her er et bilde som viser duken etter første rad:

 

DSC00263

Andre rad: Heklet 2 luftmasker og hopp over de 2 første fastmaskene. Der etter heklet jeg 1 fastmaske i den neste fastmasken, 9 dobbelstaver i luftmaskebuen fra forrige rad, 1 fastmaske i neste fastmaske, 2 luftmasker, hopp over 3 fastmasker. Dette gjentas 14 ganger og det avsluttes med 1 luftmaske, hoppet over en fastmaske og heklet en fastmaske i luftmasken.

Her er et bilde som viser duken etter andre rad:

DSC00264

 

Tredje rad: Her heklet jeg 8 luftmasker, hoppet over (den første fastmaske, 1 luftmaske1 fastmaske og tre 3 dobbelstaver). Der etter heklet jeg 1 fastmaske i hver av de 3 neste dobbelstavene (de 3 midterste av de 9), heklet 3 luftmasker, hoppet over (1 fastmaske, 3 dobbelstaver) heklet tredobbeltstav i to luftmaskebuen fra forrige rad, 3 luftmasker hoppet over (1 fastmaske og 3 dobbeltstaver). Gjentok dette 14 ganger og avsluttet med 1 tredobbeltstav under 2 luftmasker.

Her er et bilde som viser duken etter tredje rad:

DSC00265

Fjerde rad: Her startet jeg med å hekle 4 luftmasker, hoppet over første tredobbeltstav. Der etter heklet jeg 1 fastmaske i 3 luftmaskebuen, 1 fastmaske i hver av de 3 neste fastmaskene, 1 fastmaske i luftmaskebuen, 5 luftmasker, hoppet over 1 tredobbeltstav. Dette gjentok jeg 13 ganger. Avsluttet med 1 fastmaske i hver av de 3 siste fastmaskene, 1 fastmaske under 8 luftmasker, 3 luftmasker, 1 fastmaske i den 5. av 8 luftmaske.

Her er et bilde som viser duken etter fjerde rad:

DSC00267

 

Femte rad: her heklet jeg 4 luftmasker, hoppet over den første luftmasken, 4 dobbelstaver i 3-luftmaskebuen. Der etter heklet jeg 1 fastmaske i neste fastmaske, 2 luftmasker, hoppet over 3 fastmasker, 1 fastmaske i neste fastmaske, 9 dobbeltstaver 5-luftmaskebuen. Dette gjentas 13 ganger. Avsluttet med 5 dobbelstaver under 4 luftmasker.

Her er et bilde som viser duken etter femte rad:

 

DSC00268

 

Sjette rad: Her heklet jeg 1 luftmaske, hoppet over en dobbeltstav, 1 fastmaske i neste dobbeltstav. Der etter heklet jeg 3 luftmasker hoppet over (3 dobbelstaver, 1 fastmaske), 1 tredobbeltstav i 2-luftmaskebuen, 3 luftmasker, hoppet over (3 dobbeltstaver, 1 fastmaske), 1 fastmaske i hver av de 3 neste tre dobbeltstaver. Dette gjentas 14 ganger. Avsluttet med 1 fastmaske i siste dobbeltstav og 1 fastmaske i 4. av 4 luftmaske.

Her er et bilde som viser duken etter sjette rad:

DSC00269

Syvende rad: Her heklet jeg 1 luftmaske, hoppet over første fastmaske, 1 fastmaske i neste fastmaske. Der etter heklet jeg 1 fastmaske i luftmaskebuen, 5 luftmasker, hoppet over 1 tredobbeltstav, 1 fastmaske i den neste 3 luftmaskebuen, 1 fastmaske i hver av de neste 3 fastmasker. Dette gjentas 14 ganger. Avsluttet med 1 fastmaske i den siste fastmasken og 1 fastmaske i 1 luftmaske.

Her er et bilde som viser duken etter syvende rad:

DSC00270

 

den første luftmasken, 4 dobbelstaver i 3-luftmaskebuen. Der etter heklet jeg 1 fastmaske i neste fastmaske, 2 luftmasker, hoppet over 3 fastmasker, 1 fastmaske i neste fastmaske, 9 dobbeltstaver 5-luftmaskebuen. Dette gjentas 13 ganger. Avsluttet med 5 dobbelstaver under 4 luftmasker.

Jeg gjentok radene 2-7 til arbeidet målte 142 cm.

Kant rundt:

Jeg valgte å hekle en enkel kant rundt kun bestående av to rader med fastmasker. Fordelen er at jeg da fikk festet trådene inn slik at det ikke ble noen tråder å feste. Det er viktig å stryke denne duken.

Og slik ser det ferdige produktet ut:

DSC_0186 (1)

 

Heklet adventløper i rutemønster

Nå som vi er inne i adventtiden er det kanskje på sin plass å hekle en lilla duk. Denne løperen kan jeg jo gjenbruke år etter år. Jeg velger å lage en som passer til min nye spisestue.

Dette mønsteret som jeg her har benyttet heter rutemønster med dobbelt knuterad. Det er enkelt og består av kun ulike rader som hekles hver sin vei. Jeg har aldri heklet dette mønsteret før. Jeg synes det er pent og det går fort unna. Mønsteret er slik jeg ser det veldig anvendelig. Det er ingenting i veien for at dette mønsteret kan brukes til mange ulike produkter.

Jeg målte bordet på forhånd og fant ut at løperen skulle måle 42 cm i bredden Jeg ønsket at duken skulle ligge midt på bordet, slik at duken til slutt målte 186 cm. Jeg valgte også å hekle på frynser på hver side som målte 18 cm. Det er ingenting i veien for å bruke dette mønsteret på andre mål. En av fordelen med å hekle selv er at jeg får tilpasset duken akkurat den størrelsen jeg selv ønsker.

Her et bilde av den ferdige duken liggende på bordet og dere kan her se hvordan størrelsen og mønsteret kommer frem:

 

PhotoGrid_1448703329663

Det var en utfordring å finne lilla bomullsgarn. Valget falt til slutt på Tuva helsårsgarn fra Europris som består av 50% bomull og 50 % acryl. Dette garnet har jeg ikke benyttet før. Det ser fint ut og jeg kommer nok til å bruke dette garnet på andre interiørting. Til denne duken gikk det med 8 nøster. Jeg jeg brukte heklenål nr. 3,0.

Selve heklingen: Her er heklingen basert på rutemønster med dobbelt knuterad og består av fastmasker, staver og luftmasker. Mønsteret er delelig med 4 og jeg har i min duk heklet 27 rapporter.

Her har jeg tegnet mønsteret hvor et kors betyr stav og en liggende sirkel betyr luftmaske og en liten t betyr fastmaske:

IMG_0919

 

Jeg la opp 121 luftmasker. Til selve mønsteret trenger jeg 109 masker. Trenger i tillegg 10 masker i begynnelsen av den første raden. Har dermed 2 masker å gå på som kan løses opp med heklenål når den første raden er heklet.

Første rad: Jeg heklet 1 stav i 10. luftmasken fra nålen. Der etter heklet jeg 3 luftmasker, hoppet over 3 luftmasker, 1 stav i neste luftmaske. Dette gjentok jeg 25 ganger. Her er et bilde som viser løperen etter første rad:

IMG_0894 – Kopi

 

Andre rad: her heklet jeg 1 luftmaske, hoppet over første stav. Der etter heklet jeg 3 luftmasker, hoppet over 3 luftmasker, 1 fastmaske i neste stav. Dette gjentok jeg 25 ganger. Avsluttet med å hoppe over 3 luftmasker, heklet 1 fastmaske i neste luftmaske. Her er et bilde som viser løperen etter andre rad:

IMG_0895

 

Tredje rad: Jeg heklet 6 luftmasker. Der etter heklet jeg 1 stav i neste fastmaske, 3 luftmasker, hoppet over 3 luftmasker. Dette gjentok jeg 25 ganger. Avsluttet med 1 stav i siste luftmaske.

Her er et bilde som viser løperen etter tredje rad:

IMG_0896

 

Her er et bilde et stykke ut i arbeidet:

IMG_0897

Jeg gjentok andre og tredje rad til arbeidet målte 186 cm. Garnet er ganske tjukt slik at fet gikk litt unna når jeg heklet.

Kant rundt:

Jeg valgte å hekle en enkel kant rundt kun bestående av fastmasker. Fordelen er at jeg da fikk festet trådene inn slik at det ikke ble noen tråder å feste. Passet på et jeg heklet to fastmasker i luftmaskebuen og en fastmaske mellom

Slik ser duken ut når jeg heklet på kanten rundt:

DSC_0141

Jeg valgte å hekle på frynser, en til hver rute på 18 cm dobbel tråd.

DSC_0142

Og slik ser det ferdige produktet ut:

 

DSC_0144

Duk med hjerter i hjerter heklet i filethekling

Som tidligere nevnt får jeg ikke nok av duker. Har fått positive tilbakemeldinger på mitt mønster med duken med hjerter heklet i filethekling. Jeg fikk en ide om å lage et mønster med små hjerter laget i et stort hjerte. Det er ikke noe i veien for å bruke dette mønsteret som man vil.  Det er ikke noe i veien for at dere kan endre størrelse med hensyn til antall hjerter i rader eller kolonner slik at duken vil passe din smak og ditt bord. Dette mønsteret kan brukes til løper hvor det hekles en hjerte ad gangen. Hjertene kan stå rett ovenfor hverandre, eller speiles.

Her et bilde av den ferdige duken liggende på bordet og dere kan her se hvordan størrelsen og mønsteret kommer frem:

PhotoGrid_1435406747827

Garnet jeg benyttet var Solberg 12 4. Dette garnet har jeg benyttet i mange år. Det gikk med litt under 2 1 nøster og jeg brukte heklenål nr. 1,25.

Selve heklingen: Her er heklingen basert på filethekling. Dette betyr at enten er det er hull hvor det hekles kun to luftmasker mellom to staver, eller hullet fylles inn med to staver. Det hekles frem og tilbake og mønsteret er like pent på bakside og forsiden. I mellom disse hekles det en stav. I mellom hvert hjerte er det to rader og to kolonne med tomme hull. Det går 2 hjerter på hver rad og det er heklet 2 rader med hjerter. Ytterst har i hver rad har to tomme hull. Slik ser det fullstendige mønsteret ut:

Mønster hjerte i hjerte

Det er bare å telle hele tiden hvor mange ruter som er tomme (to luftmasker), og hvor mange ruter som skal fylles med to staver. Jeg la opp 400 luftmasker. Det er bedre å ta litt i, for om det er noen masker til overs, kan disse bare løses opp med en nål.

Første rad startet jeg med å hekle 8 luftmasker og hekle en stav i neste luftmaske. Der etter to luftmasker, hopp over to luftmasker og en stav i neste luftmaske. Heklet 103 ruter. Den første raden består av 104 tomme ruter som dere kan se av diagrammet. Dette er bunnen og i starten av duken.

Andre rad startet jeg med 4 luftmasker og en stav i neste stav. Nå hekler jeg fra høyre i diagrammet. Heklet 104 ruter. Den andre raden består også av 104 tomme ruter som dere kan se av diagrammet.

Tredje rad startet jeg med 4 luftmasker og en stav i neste stav. Nå hekler jeg fra høyre i diagrammet. Heklet der etter 25 tomme, 1 fylt og 50 tomme, 1 fylt og 26 tomme ruter.  Dette er bunnen på to store hjerter.

Fjerde rad startet jeg med 4 luftmasker og en stav i neste stav. Heklet der etter 24 tomme, 3 fylte, 48 tomme, 3 fylte og 25 tomme ruter.

Og slik fortsatte jeg til den første hjerteraden var ferdig. Jeg heklet to tomme rader mellom hver hjerterad, slik at mønsteret viste 2 x 3 hjerter. Avsluttet med 2 tomme rader.

Kant rundt: Første runde heklet jeg en fastmaske i hver stav og to fastmasker mellom stavene øverst og nederst. Langs kantene heklet jeg kun en fastmaske i mellom hver fastmaske som ble heklet i starten på hver rad. I hjørnene heklet jeg to luftmasker i mellom fastmaskene. Passer samtidig på å hekle inn trådene, slik at det ikke blir noen å faste til slutt. Andre runde heklet jeg en fastmaste i hver fastmaske fra forrige rad. I hjørnene heklet jeg to staver. Tredje runde heklet jeg en skjellrunde. Startet med en fastmaske, hoppet over en fastmaske og heklet fire staver i neste fastmaske, der etter hoppet jeg over en fastmaske og heklet en fastmaske. For at resultatet skal bli optimalt måtte jeg stryke duken.

Her er et nærbilde av kanten rundt:

DSC_0301

Her er det ferdige resultatet:

DSC_0494