Crochet wristwarmes in triangle of chain stitches – Heklede pulsvanter trekanter av luftmasker

I finished a scarf last week and have some yarn left, and now I have designed new wrist gloves that fit the scarf. Having yarn triggers creativity. Now I have taken the same design as my starting point, but this time the triangles are smaller. This is given a completely different effect I think. Here are two different sizes crocheted and the effect of the composition will be nice I think. The yarn I used is Baby merino from Linde yarn. Here is a picture of the finished wrist warmers together with the scarf:

Jeg var ferdig med et skjerf forrige uke og har litt garn igjen, og nå har jeg designet nye pulsvanter som passer til skjerfet. Det å ha garn trigger kreativiteten. Nå har jeg tatt utgangspunkt i samme design, men denne gangen er trekantene mindre. Dette gis en helt annen effekt synes jeg. Her er to ulike størrelsen heklet og effekten ved sammensetningen blir fin synes jeg. Garnet jeg benyttet er Baby merino fra Linde garn. Her er et bilde av de ferdige pulsvantene sammen med skjerfet:

The pattern is for sale, email ninahokeli@gmail.com. Mønsteret tilgjengelig for salg ved å ta kontakt med meg på e-post ninahokeli@gmail.com.

Crocheted Hexagon for christmas – Heklet julestjerne

This time I want new Christmas decorations. This star star mandala can hang or can lie on the table. I used crochet hook size 1,5 The star mandala measured 11 cm. I used cotton yarn 12-4 And here’s a collage with a picture of the finished christmas mandela.

Denne gangen ønsker jeg ny julepynt. Denne stjernen stjernemandalaen kan henge eller kan ligge på bordet. Jeg brukte heklenål nr 1,5. Den målte 11 cm og jeg brukte bomullgarn 12-4 Her er et bilde av det ferdige duken:

The pattern is for sale, email ninahokeli@gmail.com. Mønsteret tilgjengelig for salg ved å ta kontakt med meg på e-post ninahokeli@gmail.com.

Crochet scarf in triangle of chain stitches – Heklet skjerf i trekanter av luftmasker

Now winter has finally come and I have to have a new scarf for the season. In this design, I have taken as my starting point the shawl and jacket I have designed and crocheted before. Here I have put together. Here are two different sizes crocheted and the effect of the composition will be nice I think. The yarn I used is Baby merino from Linde yarn. Now the triangles have a size and how many triangles are used determines how big the scarf will be. My scarf measured 230 cm long and 42 cm wide. Here is a picture of the finished scarf:

Nå har vinteren endelig kommet og et nytt skjerf må jeg jo har for sesongen. I dette designet har jeg tatt utgangspunkt i sjalet og jakken jeg har designet og heklet tidligere. Her har jeg satt sammen. Her er to ulike størrelsen heklet og effekten ved sammensetningen blir fin synes jeg. Garnet jeg benyttet er Baby merino fra Linde garn. Nå har trekantene en størrelse og hvor mange trekanter som benyttes avgjør hvor stort skjerfet blir. Mitt skjerf målte 230 cm lang og 42 cm bredt. Her er et bilde av det ferdige skjerfet:

The pattern is for sale, email ninahokeli@gmail.com. Mønsteret tilgjengelig for salg ved å ta kontakt med meg på e-post ninahokeli@gmail.com.

Shawl crochet in step of ladder and edge of shells – Heklet sjal i rader av luftmasker og kant av vifter

Yes, I just love shawls. This time it’s about exploring using two patterns with two completely different yarns. I have first crocheted a version in multicolored Acrylic yarn from Pandauro and and Smart superwash from Sandnes yarn. The second version is crocheted in yarn from Du store Alpaca, thin Alpalla and Lana groosa, Gomitolo molto. The shawl can be crocheted as far as you want. Here is a picture of the finished shawl:

Ja jeg bare elsker sjal. Denne gangen handler det om å utforske det å bruke to mønster med to helt ulike garn, Jeg har først heklet en versjon i Multicolored Acrylic fra Pandoro og Smart superwash fra Sandnes garn. Den andre versjonen er heklet i garn fra Su store alpakka, tynn Alpakke og et fra Gomitolo molto. Sjalet er heklet fra bunnen av . Her er bilder av sjalene:

The pattern is for sale, email ninahokeli@gmail.com. Mønsteret tilgjengelig for salg ved å ta kontakt med meg på e-post ninahokeli@gmail.com.

Long wrist warmes in squares and treble crochet – Heklede lange  pulsvanter i ruter og staver

I have many vests and have an suddenly need long wrist waermers. It is autumn. I have used my squares and this is supplemented with treble crochet and  and air masks in between. Have crocheted in several colors.

Jeg har mange vester og har fått et akutt behov for lange pulsvanter nå som det er blitt høst. Som utgangspunkt har jeg brukt mine firkanter og dette er supplert med staver og luftmasker imellom. Har heklet di i flere farger slik at flere å velge mellom.

The pattern is for sale, email ninahokeli@gmail.com. Mønsteret tilgjengelig for salg ved å ta kontakt med meg på e-post ninahokeli@gmail.com.Reklamer

Seatpad crochetet in squares – heklet sitteunderlag i ruter 

Now that autumn has arrived, I need a seat pad. If you have someone who has been bought as a crocheter, it is nice to treat yourself to some crochet. Has some squares left from the carpet project and has put together a seat pad in two different combinations. The design on the edge is new. Here I used black.

Det var en bekjent som trengte sitteunderlag. Har noen ruter igjen fra teppeprosjektet og har satt sammen et sitteunderlag i to ulike kombinasjoner. Designet på kanten er nytt. Her brukte jeg svart farge.

The pattern is for sale, email ninahokeli@gmail.com. Mønsteret tilgjengelig for salg ved å ta kontakt med meg på e-post ninahokeli@gmail.com.

Blanket crochetet in squares of two sizes – Heklet heklet tepper i ruter i to størrelser

It’s been a long time since I made a big blanket for myself. This blanket  is a combination of my previous design of a small and a large square. The edge is new. The large squares are beige and the others I have chosen completely randomly, but in the same color palette as my living room. The color around is dark blue.

Et stort teppe til meg selv er det lenge siden jeg laget. Dette teppet er en kombinasjon av  mitt tidligere design av en liten og en stor rute. Kanten er ny. De store rutene er beige og de andre har jeg valgt helt tilfeldig, men i den samme fargepalett som min stue.  Fargen rundt er mørk blå.

The pattern is for sale, email ninahokeli@gmail.com. Mønsteret tilgjengelig for salg ved å ta kontakt med meg på e-post ninahokeli@gmail.com.

Crocheted shawl in pattern of flower of doble treble and double treble treble in two pattern- Trekantsjal heklet i blomstermønster av luftmasker og dobbelstaver i to mønster

This time I use a pattern I have made before and combine this with double treble. The yarn I used is baby yarn superwash / merino wool from Trysilgarn. I used crochet hook size 3, 0 The shawl measured 100 cm X 1700 cm. I went with 8 nets.  And here’s a collage with a picture of the finished shawl:

Denne gangen bruker jeg et mønster jeg har laget tidligere og kombinerer dette med dobbeltstaver. Garnet jeg brukte er babygarn superwash/merinoull fra Trysilgarn. Brukte heklenål nr 3,0. Sjalet et målte 100 cm høyt og 170 cm bredt. Det gikk med 8 nøster. Her er et bilde av det ferdige sjalet:

The pattern is for sale, email ninahokeli@gmail.com. Mønsteret tilgjengelig for salg ved å ta kontakt med meg på e-post ninahokeli@gmail.com.

Cardigan crochet in step of chain stitch – Heklet cardigan i rader av luftmasker

I love to use cardigan. This time the design is different. Cardigan can be worn both indoors and outdoors. A cardigan fits most things.The jacket is crocheted in Line Langmo påfugl fra Dale garn. I crocheted in hook size ,0. It is in one size, 38.. The jacket itself is 78 cm long and 106 wide. Here is a picture of the finished jacket.

Cardigan er fint å bruke og denne gangen er designet litt anderledes. En cardigan passer til det meste. Jakken er heklet i Line Langmo påfugl fra Dale garn med heklenål nr 7,0. Den er heklet i en størrelse, 38. . Selve jakken er 78 cm lang og 106 bred .Her et bilde av den ferdige jakken:

The pattern is for sale, email ninahokeli@gmail.com. Mønsteret tilgjengelig for salg ved å ta kontakt med meg på e-post ninahokeli@gmail.com.

Tablecloth in pattern of arch-ch and treble crochet – Heklet duk i mønster av luftmaskerader og stavgrupper

This time I want a tablecloth for my dining table. The designs here are squares that are crocheted together in the last row. I used crochet hook size 2,5 The tablecloth measured 210 cm X 39 cm. One nets is enough for 3 squares. I have chosen cotton yarn form Søstrene Grene And here’s a collage with a picture of the finished tablecloth:

Denne gangen ønsker jeg en duk til mitt spisebord. Designet her er firkanter som i siste rad hekles sammen. Jeg brukte heklenål nr 2,5. Duken kan hekles så  stor man ønsker. Et nøste er nok til 3 firkanter. Min duk målte  210 cm langt og 39 cm bredt. Garnet jeg benyttet er bomullsgarn fra Søstrene Grene. Her er et bilde av det ferdige duken:

The pattern is for sale, email ninahokeli@gmail.com. Mønsteret tilgjengelig for salg ved å ta kontakt med meg på e-post ninahokeli@gmail.com.