Tablecloth crochet in filetcrochet double treble in mirror Heklet løper filethekling i dobbelstaver i speilvedt mønster

I just love filetcrochet. This time I have used double treble (tdr) . This time here I crocheted a tablecloth for a long table that I will have at christmas.Here is a picture of the runner and you can see here how the size and pattern come out:

Jeg bare elsker filethekling. Denne gangen har jeg benyttet dobbletstaver. Denne gangen har jeg endret litt på mønsteret og heklet det speilvendt. Her et bilde av de løperen og dere kan her se hvordan størrelsen og mønsteret kommer frem:

The pattern is for sale, email ninahokeli@gmail.com. Mønsteret tilgjengelig for salg ved å ta kontakt med meg på e-post ninahokeli@gmail.com.

Chrocheded Christmas socks – heklede julestrømper

I crocheted sow socks for children a little more than a year ago. And this is the starting point for this recipe. The Christmas socks can be hung on a Christmas tree or placed on decorations to the plate. I used Cotton 12 4 from Trysil There were 1 nests of this yarn. The sock measured 18 cm. I used crochet hook size 1,5.And here’s a picture of the finished sock:

Jeg heklet soen sokker til barn for litt mer enn et år siden. Og det det dette som er utgangspunktet for denne oppskriften. Julesokkene kan henges på juletre eller legges på pynt å tallerken. Garnet jeg brukte er Trysil 12 4 og det gikk lite garn. Sokken målte 18 cm.Jeg brukte heklenål nr 1,5. Og her et bilde av det ferdige sokken:

The pattern is for sale, email ninahokeli@gmail.com. Mønstetet tilgjengelig for salg ved å ta kontakt med meg på e-post ninahokeli@gmail.com.

 

Crocheted Mandala – Heklet mandala

I have never crocheted a mandala before, and once must be the first. I designed this four months ago, and I did not know what to use it for. Now I found out that I could use this design for Christmas decorations. The design has changed a bit. Here is a picture of the mandala:

Jeg har aldri heklet mandala før, og en gang må jo bli den første. Denne designet jeg for fire måneder siden, og jeg visste ikke hva jeg skulle bruke den til. Nå fant jeg ut at jeg kunne bruke dette designet til julepynt. Designet er litt forandret. Her er et bilde av mandalaen:

The pattern is for sale, email ninahokeli@gmail.com. Mønstetet tilgjengelig for salg ved å ta kontakt med meg på e-post ninahokeli@gmail.com.

Tablecloth crochet in filetcrochet double treble – Heklet løper filethekling i dobbelstaver

I just love filetcrochet. This time I have used double treble (tdr) . This time here I crocheted a tablecloth for a long table that I will have at the cottage  Here is a picture of the runner and you can see here how the size and pattern come out:

Jeg bare elsker filethekling. Denne gangen har jeg benyttet dobbletstaver. Denne gangen her jeg heklet en duk til et langbord som jeg skal ha på hytta Her et bilde av de løperen og dere kan her se hvordan størrelsen og mønsteret kommer frem:’

Shawl in pattern of sqares in two sizes – Trekantsjal heklet i firkanter med små blomster

I just love the shawl. It can hang down your shoulders, like a cardigan or as a scarf. In this I have in a way made pattern in pattern. Crochet starts from scratch and you can crochet the shawl how big you want.I used crochet hook size 3.0. This time I have chosen yarn in wool from Søstrene Grene. The shawl measured 100 cm in height and 195 cm in width.  Here, the starting point for the design is each a single star pattern that I have designed previously and new rounds have been added. The little ones are crocheted in between. In addition, I have used Itten’s color circle when choosing colors, where orange is complementary to blue.

Jeg bare elsker sjal. Det kan henge nede på skuldrene, som en cardigan eller som et skjerf. I denne har jeg på en måte laget mønster i mønster. Heklingen starter fra bunnen av og en kan hekle sjalet hvor stort man vil. Denne gangen har jeg valgt Ullgarn fra Søsterene Grene Jeg brukte heklenål nr 3,0. Sjalet målte 100 cm i høyden og 190 cm bredden. Her har utgangspunktet for designet hvert et enkelt stjernemønster som jeg har designet tidligere og nye runder er lagt til. De små er heklet imellom for å gjøre. Sjalet blir tettere. I tillegg har jeg brukt Ittens fargesirkel ved valg av farger, hvor orasje er komplmentær til blå.

Here is a picture of the finished shawl:

The pattern is for sale, email ninahokeli@gmail.com. Mønstetet tilgjengelig for salg ved å ta kontakt med meg på e-post ninahokeli@gmail.com.

Shawl crochetet in squares and triple treble crochet – Heklet sjal i ruter og stavgrupper

 I designed two ponchos in 2017 and this design is another kind of this. I have really tried many methods to get this design. And that’s what’s fun about design, constantly reaching for new and finer patterns.This time it’s a triangular shawl I have to design. It has many uses. Here is a collage of the finished shawl: Jeg designet to ponchoer i 2017 og dette designet er an annen art av dette. Jeg har virkelig forsøkt mange metoder for å få til dette designet. Og det er jo det som er morsomt med design stadig å strekke seg til etter nye og finere mønster. Denne gangen er det en trekantsjal jeg skal designe. Det har mange bruksområder. Her er en kollasj av det ferdige sjalet:

The pattern is for sale, email ninahokeli@gmail.com. Mønstetet tilgjengelig for salg ved å ta kontakt med meg på e-post ninahokeli@gmail.com.

crocheted hat and wrait warmers in squares of treble crochet – Heklet lue og pulsvanter i firkanter av stavgrupper

Now that I have some yarn left after crocheting a scarf and jacket, I want to use the last of the yarn to design a hat .. The yarn is just lovely and the colors are just absolutely beautiful. The yarn is called Soft breeze from Trysil. But there is nothing wrong with using yarn of the same thickness. used crochet hook size 7,0. And here is a picture of the finished hat:

Nå som jeg har noe garn igjen etter å ha heklet et skejrf og jakke, vil jeg bruke det siste av garnet til å designe en lue.. Garnet er bare deilig og fargene er bare helt nydelige. Garnet heter Myk bris fra Trysil. Men det er ikke noe i veien å bruke garn av samme tykkelse. Jeg brukte heklenål nr 7,0. And here er er bilde av luen, skjerfet og pulsvantene:

The pattern is for sale, email ninahokeli@gmail.com. Mønstetet tilgjengelig for salg ved å ta kontakt med meg på e-post ninahokeli@gmail.com.

Crocheted scarf in squares of treble crochet – Heklet skjerf ruter av stavgupper

I just love scarf. I don’t get enough of a scarf Short crochet when I used crochet hook size 7,0 The scarf measured 250 cm X 40 cm. Can also be used in other color combinations and sizes. I have chosen Myk bris from Europris( 2 nets of purple, pink, black, blue, gray and 1 nets of white. And here’s a collage with a picture of the finished scarf:

Jeg får ikke nok av skjerf. Tok kort tid å hekle da jeg brukte heklenål nr 7,0. Skjerfet målte 250 cm høyt og 40 cm bredt. 11 nøster gikk med til sjalet. Garnet jeg benyttet er Myk bris fra Europris. Det gikk med 2 nøster av lilla, rosa, svart, blå, grå og 1 nøste av hvit. Her er et bilde av det ferdige skjerfet:

The pattern is for sale, email ninahokeli@gmail.com. Mønsteret er tilgjengelig for salg ved å ta kontakt med meg på e-post ninahokeli@gmail.com.

Crochet cowl and headband to a children one to two years old -Heklet retro hals og pannebånd til en 1-2 åring

A while ago I crocheted a retro neck and yesterday I was going to crochet a new one. These are great to have for gifts. I had such necks when I was a child and my children in the nineties. The advantage is that such a neck resembles the top of a sweater and then warms more. I have also designed a simple headband that fits. Here you can see a picture of the finished necwarmer and headband:For en stund siden heklet jeg en retro hals og hadde i går tenkt til å hekle en ny. Disse er kjempefine å ha til gaver. Slike halser hadde jeg når jeg var barn og mine barn på nittitallet. Fordelen er at en slik hals minner om toppen på en genser og varmer da mer. Jeg har også designet et enkelt pannebånd som passer til. Her kan dere se et bilde av den ferdige halsen og pannebånd:

The pattern is for sale, email ninahokeli@gmail.com. Mønsteret er tilgjengelig for salg ved å ta kontakt med meg på e-post ninahokeli@gmail.com.

Cardigan crochet in picot and filet -heklet cardigan i picot og filethekling

This time it was the yarn itself that made me want a new cardigan. Autumn is coming soon and a warm cardigan can be worn both indoors and outdoors. A cardigan fits most things.The jacket is crocheted in «Myk bris» from Europris and I crocheted in hook size 6,0. I have chosen five colors it is crocheted in one size, 38.. The jacket itself is 847 cm long and 130 wideHere is a picture of the finished jacket.

Denne gangen var det selve garnet som gjorde at jeg fikk lyst på en ny cardigan. Høsten står for tur og en lun cardigan kan brukes både inn og ute. En cardigan passer til det meste. Jakken er heklet i Myk bris fra Europris med heklenål nr 6,0. Jeg har valgt fem farger den er heklet i en størrelse, 38. Selve jakken er 84 cm lang og 130 bred.Her et bilde av den ferdige jakken:

The pattern is for sale, email ninahokeli@gmail.com. Mønsteret er tilgjengelig for salg ved å ta kontakt med meg på e-post ninahokeli@gmail.com.