Shawl in flower like squares in trible treble crochet – Trekantsjal heklet blomstermønster lik kvadater i trippelstaver

This shawl is actually a previous design that I have changed. It is crocheted in triple rods which gives an elegant expression. It is a commissioned work for a colleague.

This time I crochet from one of my favorite yarns, Sandnes alpaca silk. In my opinion, this is a yarn for indoor use, but can also be used outdoors. Now I love large shawls and this is oversized. The pattern starts at the bottom and can be crocheted in the desired size.

This triangular shawl is 210 cm wide and 100 cm high. In addition, I chose to crochet on fringes that are 30 cm long. For the size I chose, it went with 8 nets.

Dette sjalet egentlig et tidligere design som jag har endret. Det er heklet i trippelstaver som gir et elegant utrykk. Det er et bestillingsverk til en kollega.

Denne gangen hekler jeg av et av mine favorittgarn, Sandnes alpakka silke. Etter min mening er dette et garn for innebruk, men kan også brukes utendørs. Nå elsker jeg store sjal og dette er av oversized størrelse. Mønsteret starter i bunnen og kan hekles i den størrelsen som ønskes.

Dette trekantsjalet er 210 cm bredt og 100 cm høyt. I tillegg valgte jeg å hekle på frynser som er 30 cm lange. For den størrelsen jeg valgte gikk det med 8 nøster.

Jeg brukte heklenål nr 4,0 som gir et luftig uttrykk.

Og her et bilde av trekantsjalet:

I used crochet hook no. 4.0 which gives an airy expression.

And here is a picture of the triangle shawl:

The pattern is for sale, email ninahokeli@gmail.com. Mønsteret tilgjengelig for salg ved å ta kontakt med meg på e-post ninahokeli@gmail.com.

Chrochet scarf in pattern of picots – Heklet skjerf i picotmønster

I want a new scarf for this season. I’ve had this yarn for a while. Having yarn lying around makes my creativity work). It goes with 1 nets for each square.

The yarn I used is Woolblend from Søstrene grene. It went with 1 skein to each square and I used crochet hook size 3.0 mm. The scarf measured 250 in length and 36 cm in width. Here is a picture of the finished scarf:

Jeg ønsker meg et nytt skjerf for denne sesongen. Dette garnet har jeg hatt en stund. Å ha garn liggende får kreativiteten min til å jobbe). Det går med et nøste til hver firkant.

Garnet jeg benyttet er Woolblend fra Søstrene grene. Det gikk med 1 nøste til hver firkant og jeg brukte heklenål nr 3,0. Skjerfet målte 250 cm lengden og 36 cm i bredden. Her er et bilde av den ferdige skjerfet:

he pattern is for sale, email ninahokeli@gmail.com. Mønsteret tilgjengelig for salg ved å ta kontakt med meg på e-post ninahokeli@gmail.com.

Crocheted mandala – Heklet mandala

Nice to try on crocheted manala. This I have combined several types of pattern. I used crochet hook size 1,5 The star mandala measured  15 cm. I used cotton yarn 12-4 And here is a picturrof the finished mandala. Morsomst å prøve seg på manala. Denne har jeg kombinert flere typer mønster. Jeg brukte heklenål nr 1,5. Den målte 15 cm og jeg brukte bomullgarn 12-4 Her er et bilde av det ferdige duken:

The pattern is for sale, email ninahokeli@gmail.com. Mønsteret tilgjengelig for salg ved å ta kontakt med meg på e-post ninahokeli@gmail.com.

Crocheted shawl in three pattern off trible treble – Heklet sjal i tre mønster av firedobbelt staver

I do not get enough of shawls. This scarf is crocheted with squares of three different patterns. I used crochet hook size 3, 0 The shawl measured 250 cm X 44 cm. Can also be used in other color combinations and sizes. I have chosen is Tynn SW Wool forte from  Dale. Molto, 4 nets.  And here’s a collage with a picture of the finished shawl:

Jeg får ikke nok av sjal.  Dette skjerfet er heklet med ruter av tre ulike mønster: Brukte heklenål nr 4,0. Sjalet målte 250 cm høyt og 44 cm bredt. Garnet jeg benyttet er Tynn SW Wool forte fra Dale. Det gikk med 4 nøster. Her er et bilde av det ferdige sjalet:

The pattern is for sale, email ninahokeli@gmail.com. Mønsteret tilgjengelig for salg ved å ta kontakt med meg på e-post ninahokeli@gmail.com.

Crochet balaclava to lady in treble crochet – Heklet balaclava til dame i stavmønster

Balaclava has become popular. I also have to crochet my variant. Here I used Alpaca mix from Drops. I usede three nests of this yarn. I uesd crochet hook size 3.0.And here is a picture:

Balaclava er blitt populært. Jeg må jo også lage min variant. Denne gangen brukte jeg et av mine favorittgarn Drops alpaca mix. Som betår av 100 % alpakka. Det gikk med 3 nøster. Og jeg brukte heklenål nr 3,0. Og her er et bilde av de ferdige balaclava:

The pattern is for sale, email ninahokeli@gmail.com. Mønsteret tilgjengelig for salg ved å ta kontakt med meg på e-post ninahokeli@gmail.com.

Crochet neckwarmer in treble crochet also used as cap – Lang heklet hals som kan brukes som lue i stavmønster

A long neckwarmer is nice to have. If it is extra long, it can be pulled over the hoof so that it functions as both a hat and a scarf. You can crochet this as long as you want. Here I used Alpaca mix from Drops. I usede three nests of this yarn. En lang hals er kjekk å ha. Er den ekstra lang kan den dras over hodet slik at den fungerer som både lue og skjerf. Du kan hekle denne så lang som du måtte ønske.

The pattern is for sale, email ninahokeli@gmail.com. Mønsteret tilgjengelig for salg ved å ta kontakt med meg på e-post ninahokeli@gmail.com.

Crochet wristwarmes in triangle of chain stitches – Heklede pulsvanter trekanter av luftmasker

I finished a scarf last week and have some yarn left, and now I have designed new wrist gloves that fit the scarf. Having yarn triggers creativity. Now I have taken the same design as my starting point, but this time the triangles are smaller. This is given a completely different effect I think. Here are two different sizes crocheted and the effect of the composition will be nice I think. The yarn I used is Baby merino from Linde yarn. Here is a picture of the finished wrist warmers together with the scarf:

Jeg var ferdig med et skjerf forrige uke og har litt garn igjen, og nå har jeg designet nye pulsvanter som passer til skjerfet. Det å ha garn trigger kreativiteten. Nå har jeg tatt utgangspunkt i samme design, men denne gangen er trekantene mindre. Dette gis en helt annen effekt synes jeg. Her er to ulike størrelsen heklet og effekten ved sammensetningen blir fin synes jeg. Garnet jeg benyttet er Baby merino fra Linde garn. Her er et bilde av de ferdige pulsvantene sammen med skjerfet:

The pattern is for sale, email ninahokeli@gmail.com. Mønsteret tilgjengelig for salg ved å ta kontakt med meg på e-post ninahokeli@gmail.com.

Crocheted Hexagon for christmas – Heklet julestjerne

This time I want new Christmas decorations. This star star mandala can hang or can lie on the table. I used crochet hook size 1,5 The star mandala measured 11 cm. I used cotton yarn 12-4 And here’s a collage with a picture of the finished christmas mandela.

Denne gangen ønsker jeg ny julepynt. Denne stjernen stjernemandalaen kan henge eller kan ligge på bordet. Jeg brukte heklenål nr 1,5. Den målte 11 cm og jeg brukte bomullgarn 12-4 Her er et bilde av det ferdige duken:

The pattern is for sale, email ninahokeli@gmail.com. Mønsteret tilgjengelig for salg ved å ta kontakt med meg på e-post ninahokeli@gmail.com.

Crochet scarf in triangle of chain stitches – Heklet skjerf i trekanter av luftmasker

Now winter has finally come and I have to have a new scarf for the season. In this design, I have taken as my starting point the shawl and jacket I have designed and crocheted before. Here I have put together. Here are two different sizes crocheted and the effect of the composition will be nice I think. The yarn I used is Baby merino from Linde yarn. Now the triangles have a size and how many triangles are used determines how big the scarf will be. My scarf measured 230 cm long and 42 cm wide. Here is a picture of the finished scarf:

Nå har vinteren endelig kommet og et nytt skjerf må jeg jo har for sesongen. I dette designet har jeg tatt utgangspunkt i sjalet og jakken jeg har designet og heklet tidligere. Her har jeg satt sammen. Her er to ulike størrelsen heklet og effekten ved sammensetningen blir fin synes jeg. Garnet jeg benyttet er Baby merino fra Linde garn. Nå har trekantene en størrelse og hvor mange trekanter som benyttes avgjør hvor stort skjerfet blir. Mitt skjerf målte 230 cm lang og 42 cm bredt. Her er et bilde av det ferdige skjerfet:

The pattern is for sale, email ninahokeli@gmail.com. Mønsteret tilgjengelig for salg ved å ta kontakt med meg på e-post ninahokeli@gmail.com.

Shawl crochet in step of ladder and edge of shells – Heklet sjal i rader av luftmasker og kant av vifter

Yes, I just love shawls. This time it’s about exploring using two patterns with two completely different yarns. I have first crocheted a version in multicolored Acrylic yarn from Pandauro and and Smart superwash from Sandnes yarn. The second version is crocheted in yarn from Du store Alpaca, thin Alpalla and Lana groosa, Gomitolo molto. The shawl can be crocheted as far as you want. Here is a picture of the finished shawl:

Ja jeg bare elsker sjal. Denne gangen handler det om å utforske det å bruke to mønster med to helt ulike garn, Jeg har først heklet en versjon i Multicolored Acrylic fra Pandoro og Smart superwash fra Sandnes garn. Den andre versjonen er heklet i garn fra Su store alpakka, tynn Alpakke og et fra Gomitolo molto. Sjalet er heklet fra bunnen av . Her er bilder av sjalene:

The pattern is for sale, email ninahokeli@gmail.com. Mønsteret tilgjengelig for salg ved å ta kontakt med meg på e-post ninahokeli@gmail.com.