Crocheted gloves in treble crochet – Heklede vanter i staver

Now I continue to design cloves  This is crocheted in treble crochet in two colors. This time I chose Drops called Flora. This has become my new favorite yarn. It is a beautiful yarn that fits perfectly with accessories that consist of 65% wool and 35% alpaca. It went with only 2 skeins. I used crochet hook no. 3.0. The coves is size small

Nå fortsetter jeg å designe vanter. Dette er heklet i staver med to farger. Denne gangen valgte jeg Drops som heter Flora. Dette har blitt mitt nye favorittgarn. Det et nydelig garn som passe utmerket til tilbehør som består av 65 % ull og 35 % alpakka. Det gikk med kun 2 nøster. Jeg brukte heklenål nr 3,0. Vantene er small størrelse. Her er et bilde av de ferdige vantene og her kan dere se hvordan størrelsen og mønsteret kommer frem:

The pattern is for sale, email ninahokeli@gmail.com. Mønsteret tilgjengelig for salg ved å ta kontakt med meg på e-post ninahokeli@gmail.com.

Crocheted gloves in close scallops – Heklede vanter i tett skjellmønster

I have never crocheted cloves before and once must be the first. These are crocheted in a pattern of close scallops . The pattern is tight and it fits cloves. Here is a collage of the finished cloves:

Jeg har aldri heklet vanter før og en gang må bli den første. Disse er heklet i tett skjellmønster. Mønsteret et tett og det passer til vanter:

The pattern is for sale, email ninahokeli@gmail.com. Mønsteret tilgjengelig for salg ved å ta kontakt med meg på e-post ninahokeli@gmail.com.

Scarf crochetet in squares of two sizes and triple treble crochet – Heklet skjerf i ruter i to størrelser og bestemorruter

I designed two ponchos in 2017 and a shawl in the fall of 2020. Now I have built on this design where I take has designed a larger squares. I have really tried many methods to get this design. And that’s what’s fun about design, constantly reaching for new and finer patterns.This time it’s a scarf. It has many uses maybe even a scarf. Here is a collage of the finished scarf:

This time I chose Drops called Flora. This has become my new favorite yarn. It is a beautiful yarn that fits perfectly with accessories that consist of 65% wool and 35% alpaca. It went with only 7 skeins. I used crochet hook no. 3.0. The scarf measured  240 cm in height and 39 cm in width.

Jeg designet to ponchoer i 2017 og et sjal høsten 2020. Nå har jeg bygget videre på dette designet hvor jeg tar har designet en større rute. Jeg har virkelig forsøkt mange metoder for å få til dette designet. Og det er jo det som er morsomt med design stadig å strekke seg til etter nye og finere mønster.

Denne gangen er det en sjal jeg har designet. Dette designet kan også brukes til andre formål, som for eksempel en løper. Her er en kollasj av det ferdige skjerfet:

Denne gangen valgte jeg Drops som heter Flora. Dette har blitt mitt nye favorittgarn. Det et nydelig garn som passe utmerket til tilbehør som består av 65 % ull og 35 % alpakka. Det gikk med kun  7 nøster. Jeg brukte heklenål nr 3,0. Skjerfet målte 240 cm i høyden, og 39 cm i bredden.

The pattern is for sale, email ninahokeli@gmail.com. Mønsteret tilgjengelig for salg ved å ta kontakt med meg på e-post ninahokeli@gmail.com.

Crocheted shawl in three squares off trible treble – Heklet sjal av ruter av firedobbelt staver

A while ago I made a scarf in trible treble with three different patterns. This time I play on two of these patterns in this shawl. It is crocheted from the bottom and can be crocheted as big as you really want.

I used crochet hook size 5, 0 The shawl measured 180 cm X 90 cm. The yarn I used is Air blowgarn form Trysilgarn. I went with 6 nets.  And here’s a collage with a picture of the finished shawl:

For en stund siden lagde jeg et skjerf i firedobbelstaver med tre ulike mønster. Denne gangen spiller jeg på to av disse mønstrene og designer er sjal. Det er heklet fra bunnen av og kan hekles så stort en egentlig ønsker.

Brukte heklenål nr 5,0. Sjalet et målte 90 cm høyt og 180 cm bredt. Garnet jeg benyttet er Air Blowgarn fra Trysilgarn. Det gikk med 6 nøster. Her er et bilde av det ferdige sjalet:

The pattern is for sale, email ninahokeli@gmail.com. Mønsteret tilgjengelig for salg ved å ta kontakt med meg på e-post ninahokeli@gmail.com.

Crochet beanie pattern of starbust of 5 trible treble – Heklet lue i stjerneskudd av 5 staver

The yarn is thick and the hat is crocheted quickly- The hat was crocheted in two different yarns Drops gid deligt and Trysil ariblow. I used hook no 5 And here is a picture of the finished beanie:

Denne luen er heklet i et møsnter av stjerneskudd med kun 5 staver. Garnet er tykt og luen  blir heklet fort- Luen ble heklet i to ulike garn Drops gid deligth og Trysil ariblow. Her et en kollasj av den ferdige luen: 

 The pattern is for sale, email ninahokeli@gmail.com. Mønsteret tilgjengelig for salg ved å ta kontakt med meg på e-post ninahokeli@gmail.com.

Crochet beanie pattern of starburst 9 tr – Heklet lue i stjerneskudd av 9 staver

It’s always nice to have more hats. This hat is made of slightly thinner yarn and has a more elegant look. This is crocheted in the yarn with crochet hook size 3.0 mm. I have crocheted the hat in Drops Flora, and it went with 2 s of this yarn. And here is a picture of the finished beanie:

Det er alltid fint med flere luer. Denne luen er av litt tynnere garn og får en mer elegant utrykk. Denne er heklet i garnet med heklenål nr 3,0. Jeg har heklet luen i Drops Flora, og det gikk med 2 nøster av dette garnet.  Her er et bilde av den ferdige luen.

Lilla lue

The pattern is for sale, email ninahokeli@gmail.com. Mønsteret tilgjengelig for salg ved å ta kontakt med meg på e-post ninahokeli@gmail.com.

Crocheted mittens in treble crochet and squares – Votter heklet i staver og firkanter

Now that it’s still winter These mittens are crocheted in Flora from Drops. It went with 2 nets  of this yarn. The squares are sewn on the outside so that the mittens are warmer. I used crochet hook size 3.0 mm. And here is a collage with a picture of the finished mittens:

Nå som det fortsatt er vinter Disse vottene er heklet i Flora fra Drops. Det gikk med 2 nøster av dette garnet. Rutene er sydd på utenpå slik at vottene blir varmere. .Jeg brukte heklenål nr 3,0. Og her en kollasj med bilde av det ferdige vottene:

The pattern is for sale, email ninahokeli@gmail.com. Mønsteret tilgjengelig for salg ved å ta kontakt med meg på e-post ninahokeli@gmail.com.

Crochet beanie in pattern of petral – heklet lue i mønster av kronblader

In the middle of winter, a new beanie is delicious. This beanie is designed with a twist of a petral pattern. I have crocheted the hat in two different yarns, Gomitolo and Air Blow from Trysilgarn. And here is a picture of the finished beanie:

Nå som det er 11 kuldergrader er det fristende å designe lue. Denne er heklet i garnet med heklenål nr 5,0. Jeg har heklet luen i to ulike garn, Gomitolo og Air Blow fra Trysilgarn.

Her er et bilde av den ferdige luen.

The pattern is for sale, email ninahokeli@gmail.com. Mønsteret tilgjengelig for salg ved å ta kontakt med meg på e-post ninahokeli@gmail.com.

Crocheted scarf of three squares off trible treble – Heklet skjerf ruter av firedobbelt staver

I do not get enough of scarves. This scarf is crocheted with squares of three different patterns. I used crochet hook size 5, 0 The scarf measured 250 cm X 44 cm. Can also be used in other color combinations and sizes. I have chosen er Gomitolo Molto, 2 nets.  And here’s a collage with a picture of the finished scarf:Jeg får ikke nok av skjerf. Dette skjerfet er heklet med ruter av tre uilke mønsker: Brukte heklenål nr 5,0. Skjerfet målte 250 cm høyt og 44 cm bredt. Garnet jeg benyttet er Gomitolo Molto. Det gikk med 2 nøster. Her er et bilde av det ferdige skjerfet:

The pattern is for sale, email ninahokeli@gmail.com. Mønsteret tilgjengelig for salg ved å ta kontakt med meg på e-post ninahokeli@gmail.com.

Tablecloth crochet in filetcrochet double treble in mirror Heklet løper filethekling i dobbelstaver i speilvedt mønster

I just love filetcrochet. This time I have used double treble (tdr) . This time here I crocheted a tablecloth for a long table that I will have at christmas.Here is a picture of the runner and you can see here how the size and pattern come out:

Jeg bare elsker filethekling. Denne gangen har jeg benyttet dobbletstaver. Denne gangen har jeg endret litt på mønsteret og heklet det speilvendt. Her et bilde av de løperen og dere kan her se hvordan størrelsen og mønsteret kommer frem:

The pattern is for sale, email ninahokeli@gmail.com. Mønsteret tilgjengelig for salg ved å ta kontakt med meg på e-post ninahokeli@gmail.com.