Mittens in tr group – votter heklet i stavgrupper

I’ve crocheted mittens all over but that was before I had learned how to write pattern. I have chosen a warmer yarn, Alpaca uni dolour from Drops annd Delight from Drops. There were 2 nests of this yarnI used crochet hook size 3.0.And here’s a collage with a picture of the finished mittens.

Jeg har heklet votter tidligere men det var før jeg hadde lært meg å skrive oppskrifter. Disse vottene er heklet i Alpaca uni dolour fra Drops og Delight fra Drops Det gikk med 2 nøster av dette garnet Jeg brukte heklenål nt 3,0. Og her en kollasj med bilde av det ferdige vottene:

KOllasj votter

The pattern is for sale, email ninahokeli@gmail.com.

Mønsteret er tilgjengelig for salg  ved å ta kontakt med meg på e-post ninahokeli@gmail.com.

 

 

crocheted children blanket in four colors – heklet barneteppe i fire farger

Have always wanted to try me on a larger children’s blanket. Can also be used in other color combinations and sizes. I have chosen Drops Flora from Drops. The blanket measured 122*92 cm in width and length. I used crochet hook size 3.0..And here’s a collage with a picture of the finished blanket:

Har alltid hatt lyst til å prøve meg på et større barneteppe. Dette er et større barneteppe. Kan også brukes i andre fargekombinasjoner og størrelser. Teppe målte 122 * 92 cm. Her er et bilde av det ferdige teppe:

BIlde gutteteppe

BIlde jenteteppe

The pattern is for sale, email ninahokeli@gmail.com.

Mønsteret er tilgjengelig for salg  ved å ta kontakt med meg på e-post ninahokeli@gmail.com.

 

Socks in treble V for children Sokker heklet i V-formet staver for barn

This time I’m going to crochet something I haven’t crocheted before. Socks are really pretty boring, but by all means something we all need. Children under one year use socks as boots. It is now winter and I have chosen a warmer yarn, Alpaca uni color from Drops. There were 1 nests of this yarn. I  used crochet hook size 3.0..And here’s a collage with a picture of the finished socks:

Denne gangen skal jeg hekle noe jeg ikke har heklet før. Sokker er jo egentlig ganske kjedelig, Men for all del noe vi alle trenger. Barn under et år bruker sokker som støvletter. Nå er det snart vinter og jeg har valgt et varmere garn, Alpaca uni colour fra Drops. Det gikk med 1 nøster av dette garnet. Jeg brukte heklenål nr 3,0.

Og her en kollasj med bilde av det ferdige sokkene:

Kollasj sokker barn

 

 

 

The pattern is for sale on. Mønsteret er salg på Etsy

 

 

 

Crochet sweater til children 9 -12 months -heklet genser i stavgruppe 9-12 måneder

This sweater is a simple with straight arms. There is a crease in the throat. I crocheted with Drops alpaca mix .I used 2 nests of each color. Crochet the scarf as far as you want. I used crochet hook size 3,0. 32 cm long and 28 cm with. The arm was 21 cm long and 13 cm at the top. And here’s a collage with a picture of the finished sweater:

Denne gangen tenkte jeg å prøve med på en genser i stavmønster. En pen felling i halsen. Jeg har heklet med Drops alpaca mix. Det gikk med 2 nøster av hver farge. Jeg brukte heklenål nr 3,0. Genserem målte 28 cm i overvidde og 32 cm lang. Armene var 13 cm brede øverst og var 21 cm lange. Her et bilde av den ferdige genseren:

Mønsteret er tilgjengelig for salg  ved å ta kontakt med meg på e-post ninahokeli@gmail.com.

The pattern is for sale, email ninahokeli@gmail.com.

Scarf crochet in pattern of three flowers for children – Skjerf heklet i tre ulike blomstermønster for barn

A few weeks ago I finished designing and crocheting scarf in thick yarn for adult. This time the coin is the same but the yarn is thinner and the size smaller .. Crochet flowers in three different sizes, small, medium and large. This time I chose delight (2 nests) and Flora (1 nests of each color). All from Drops.I used crochet hook size 2.5 on delight and 3.0 on Flora. The scarf measured 115 cm in height and 24 cm in width. And here’s a picture of the finished scarf:

For et par uker siden var jeg ferdig med design og hekling av skjerf i tykt garn til voksen. Denne gangen er mønteret likt men garnet er tynnere og størrelsen mindre.. Det hekles blomster i tre ulike størrelser, small, medium og large. Denne gangen har jeg valgt delight (2 nøster) og Flora (1 nøste av hver farge). Alle fra Drops. Jeg brukte heklenål nr 2,5 på delight og 3,0 på Flora. Skjerfet målte 115 cm i høyden og 24 cm i bredden. Og her et bilde av det ferdige skjerfet:

Kbiolde skjerf maja

Mønsteret er tilgjengelig for salg  ved å ta kontakt med meg på e-post ninahokeli@gmail.com.

The pattern is for sale, email ninahokeli@gmail.com.

Shawl in pattern of three flowers – Skjerf heklet i tre ulike blomstermønster

Winter is on its way and then it’s nice with a new scarf. Here are designed three flowers that crochet together. I jus love scarves that are large so they can be laced even around the neck. Crochet flowers in three different sizes, small, medium and large. This time I have chosen 4 yarn Big delight and 6 yarn frent ullgarn from Trysil. I used crochet hook size 5.0. The scarf measured 8 cm in 218 height and 33 cm in widthAnd here’s a picture of the finished scarf:

Vinteren er på vei og da er det deilig med nytt skjerf. Her er designet tre blomster som hekles sammen. Jeg bare elsker skjerf som er store slik at de kan surres engang rundt halsen. Det hekles blomster i tre ulike størrelser, small, medium og large. Denne gangen har jeg valgt Big delight (4 nøster) fra Drops og Rrent ullgarn fra Trysil 6 nøster). Jeg brukte heklenål nr 5,0. Skjerfet målte 218 cm i høyden og 33cm i bredden. Og her et bilde av det ferdige skjerfet:

kollasj brunt skjerf

Mønsteret er tilgjengelig for salg  ved å ta kontakt med meg på e-post ninahokeli@gmail.com.

The pattern is for sale, email ninahokeli@gmail.com.

 

 

Scarf crochet in three partern and five colors – Heklet skjerf i tre mønster og fem farger

Now it’s soon winter and I just have to renew the scarves before winter sets in. Is currently a little inspired by putting together different patterns. This time I also use different yarns. I crocheted with Drops alpaca mix and Drops delight (a multicolor yarn). I used 2 nests of each color. Crochet the scarf as far as you want. I used crochet hook size 3.0.I used 2,5 to the Delight yarn. the scarf measured 35 cm in width and 230 cm in length. And here’s a collage with a picture of the finished scarf:

Nå er det snart vinter og jeg bare må fornye skjerfgarderoden før vinteren setter inn. Er for tiden litt inspirert av å sette sammen ulike mønster. Dette gangen bruker jeg også ulikt garn. Jeg har heklet med Drops alpaca mix og Drops delight (et flerfarget garn). Det gikk med 2 nøster av hver farge, til sammen 10 nøster. Det kan hekles så langt en måtte ønske. Mitt skjerf målte 35 cm i bredden og 230 cm i lengden. Jeg brukte heklenål nr 3,0. til Drops Alpaca Mix og 2,5 til Delight garnet. Her er en kollasj av skjerfet:

Kollasj flerfarget skjerf

The pattern is for sale/ mønsteret er til salgs her på Etsy