Crocheted shawl in pattern of flower of doble treble and double treble treble in two pattern- Trekantsjal heklet i blomstermønster av luftmasker og dobbelstaver i to mønster

This time I use a pattern I have made before and combine this with double treble. The yarn I used is baby yarn superwash / merino wool from Trysilgarn. I used crochet hook size 3, 0 The shawl measured 100 cm X 1700 cm. I went with 8 nets.  And here’s a collage with a picture of the finished shawl:

Denne gangen bruker jeg et mønster jeg har laget tidligere og kombinerer dette med dobbeltstaver. Garnet jeg brukte er babygarn superwash/merinoull fra Trysilgarn. Brukte heklenål nr 3,0. Sjalet et målte 100 cm høyt og 170 cm bredt. Det gikk med 8 nøster. Her er et bilde av det ferdige sjalet:

The pattern is for sale, email ninahokeli@gmail.com. Mønsteret tilgjengelig for salg ved å ta kontakt med meg på e-post ninahokeli@gmail.com.

Cardigan crochet in step of chain stitch – Heklet cardigan i rader av luftmasker

I love to use cardigan. This time the design is different. Cardigan can be worn both indoors and outdoors. A cardigan fits most things.The jacket is crocheted in Line Langmo påfugl fra Dale garn. I crocheted in hook size ,0. It is in one size, 38.. The jacket itself is 78 cm long and 106 wide. Here is a picture of the finished jacket.

Cardigan er fint å bruke og denne gangen er designet litt anderledes. En cardigan passer til det meste. Jakken er heklet i Line Langmo påfugl fra Dale garn med heklenål nr 7,0. Den er heklet i en størrelse, 38. . Selve jakken er 78 cm lang og 106 bred .Her et bilde av den ferdige jakken:

The pattern is for sale, email ninahokeli@gmail.com. Mønsteret tilgjengelig for salg ved å ta kontakt med meg på e-post ninahokeli@gmail.com.

Tablecloth in pattern of arch-ch and treble crochet – Heklet duk i mønster av luftmaskerader og stavgrupper

This time I want a tablecloth for my dining table. The designs here are squares that are crocheted together in the last row. I used crochet hook size 2,5 The tablecloth measured 210 cm X 39 cm. One nets is enough for 3 squares. I have chosen cotton yarn form Søstrene Grene And here’s a collage with a picture of the finished tablecloth:

Denne gangen ønsker jeg en duk til mitt spisebord. Designet her er firkanter som i siste rad hekles sammen. Jeg brukte heklenål nr 2,5. Duken kan hekles så  stor man ønsker. Et nøste er nok til 3 firkanter. Min duk målte  210 cm langt og 39 cm bredt. Garnet jeg benyttet er bomullsgarn fra Søstrene Grene. Her er et bilde av det ferdige duken:

The pattern is for sale, email ninahokeli@gmail.com. Mønsteret tilgjengelig for salg ved å ta kontakt med meg på e-post ninahokeli@gmail.com.

Crocheted shawl in pattern of flower of doble treble and three squares of trible treble – Trekantsjal heklet i blomstermønster av luftmasker og dobbelstaver

This yarn is probably a couple of years since I bought it and this is probably a little different than what I have crocheted with before. The yarn contains only 3% wool and is great as an accessory in the summer. It is crocheted from scratch and can be crocheted as big as you really want.A while ago I made a scarf in trible treble with three different patterns. This time I play on two of these patterns in this shawl. It is crocheted from the bottom and can be crocheted as big as you really want. Dette garnet er et sikkert et par år siden jeg kjøpte og dette er nok litt annerledes enn det jeg har heklet med tidligere. Garnet inneholder kun 3% ull og er fint som tilbehør på sommeren. Det er heklet fra bunnen av og kan hekles så stort en egentlig ønsker.

Sjal gg

The pattern is for sale, email ninahokeli@gmail.com. Mønsteret tilgjengelig for salg ved å ta kontakt med meg på e-post ninahokeli@gmail.com.

Cardigan crochet in step of chain stitch – Heklet cardigan i rader av luftmasker

I love to use cardigan. This time the design is different. Cardigan can be worn both indoors and outdoors. A cardigan fits most things.The jacket is crocheted in Air blow» from Europris and I crocheted in hook size 6,0. It is in one size, 38.The jacket itself is 74 cm long and 94  wide. Here is a picture of the finished jacket.

Cardigan er fint å bruke og denne gangen er designet litt annerledes. En cardigan passer til det meste. Jakken er heklet i Air blow fra Europris med heklenål nr 6,0. Den er heklet i en størrelse, 38. Selve jakken er 44 cm lang og 94 bred .Her et bilde av den ferdige jakken:

Blå jakke

The pattern is for sale, email ninahokeli@gmail.com. Mønsteret tilgjengelig for salg ved å ta kontakt med meg på e-post ninahokeli@gmail.com.

Vest crochet in trable crochet – Heklet vest i stavmønster

It is very popular with vests and I have to try that too. This vest is crocheted from top to bottom. The vest is crocheted in «Babygarn» from Europris and I crocheted in hook size 3,0. It is crocheted in one size, 38.. The vest is 56 cm long and 106 wide Here is a picture of the finished vest:

Det er veldig populært med vest og det må jo jeg prøve meg på også. Denne vesten hekles ovenfra og ned. Vesten er heklet i Babygarn fra Europris med heklenål nr 3,0. Den er heklet i en størrelse, 38 . Selve vesten er 56 cm lang og 106 bred. Her et bilde av den ferdige vesten:

The pattern is for sale, email ninahokeli@gmail.com. Mønsteret tilgjengelig for salg ved å ta kontakt med meg på e-post ninahokeli@gmail.com.

Crocheted gloves in treble crochet – Heklede vanter i staver

Now I continue to design cloves  This is crocheted in treble crochet in two colors. This time I chose Drops called Flora. This has become my new favorite yarn. It is a beautiful yarn that fits perfectly with accessories that consist of 65% wool and 35% alpaca. It went with only 2 skeins. I used crochet hook no. 3.0. The coves is size small

Nå fortsetter jeg å designe vanter. Dette er heklet i staver med to farger. Denne gangen valgte jeg Drops som heter Flora. Dette har blitt mitt nye favorittgarn. Det et nydelig garn som passe utmerket til tilbehør som består av 65 % ull og 35 % alpakka. Det gikk med kun 2 nøster. Jeg brukte heklenål nr 3,0. Vantene er small størrelse. Her er et bilde av de ferdige vantene og her kan dere se hvordan størrelsen og mønsteret kommer frem:

The pattern is for sale, email ninahokeli@gmail.com. Mønsteret tilgjengelig for salg ved å ta kontakt med meg på e-post ninahokeli@gmail.com.

Crocheted gloves in close scallops – Heklede vanter i tett skjellmønster

I have never crocheted cloves before and once must be the first. These are crocheted in a pattern of close scallops . The pattern is tight and it fits cloves. Here is a collage of the finished cloves:

Jeg har aldri heklet vanter før og en gang må bli den første. Disse er heklet i tett skjellmønster. Mønsteret et tett og det passer til vanter:

The pattern is for sale, email ninahokeli@gmail.com. Mønsteret tilgjengelig for salg ved å ta kontakt med meg på e-post ninahokeli@gmail.com.

Scarf crochetet in squares of two sizes and triple treble crochet – Heklet skjerf i ruter i to størrelser og bestemorruter

I designed two ponchos in 2017 and a shawl in the fall of 2020. Now I have built on this design where I take has designed a larger squares. I have really tried many methods to get this design. And that’s what’s fun about design, constantly reaching for new and finer patterns.This time it’s a scarf. It has many uses maybe even a scarf. Here is a collage of the finished scarf:

This time I chose Drops called Flora. This has become my new favorite yarn. It is a beautiful yarn that fits perfectly with accessories that consist of 65% wool and 35% alpaca. It went with only 7 skeins. I used crochet hook no. 3.0. The scarf measured  240 cm in height and 39 cm in width.

Jeg designet to ponchoer i 2017 og et sjal høsten 2020. Nå har jeg bygget videre på dette designet hvor jeg tar har designet en større rute. Jeg har virkelig forsøkt mange metoder for å få til dette designet. Og det er jo det som er morsomt med design stadig å strekke seg til etter nye og finere mønster.

Denne gangen er det en sjal jeg har designet. Dette designet kan også brukes til andre formål, som for eksempel en løper. Her er en kollasj av det ferdige skjerfet:

Denne gangen valgte jeg Drops som heter Flora. Dette har blitt mitt nye favorittgarn. Det et nydelig garn som passe utmerket til tilbehør som består av 65 % ull og 35 % alpakka. Det gikk med kun  7 nøster. Jeg brukte heklenål nr 3,0. Skjerfet målte 240 cm i høyden, og 39 cm i bredden.

The pattern is for sale, email ninahokeli@gmail.com. Mønsteret tilgjengelig for salg ved å ta kontakt med meg på e-post ninahokeli@gmail.com.

Crocheted shawl in three squares off trible treble – Heklet sjal av ruter av firedobbelt staver

A while ago I made a scarf in trible treble with three different patterns. This time I play on two of these patterns in this shawl. It is crocheted from the bottom and can be crocheted as big as you really want.

I used crochet hook size 5, 0 The shawl measured 180 cm X 90 cm. The yarn I used is Air blowgarn form Trysilgarn. I went with 6 nets.  And here’s a collage with a picture of the finished shawl:

For en stund siden lagde jeg et skjerf i firedobbelstaver med tre ulike mønster. Denne gangen spiller jeg på to av disse mønstrene og designer er sjal. Det er heklet fra bunnen av og kan hekles så stort en egentlig ønsker.

Brukte heklenål nr 5,0. Sjalet et målte 90 cm høyt og 180 cm bredt. Garnet jeg benyttet er Air Blowgarn fra Trysilgarn. Det gikk med 6 nøster. Her er et bilde av det ferdige sjalet:

The pattern is for sale, email ninahokeli@gmail.com. Mønsteret tilgjengelig for salg ved å ta kontakt med meg på e-post ninahokeli@gmail.com.